Get Adobe Flash player
Strona Główna Wydarzenia

Rusza kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność”


„Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska” - powiedział podczas konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię społeczną pod hasłem „Czad i ogień. Obudź czujność” minister Mariusz Błaszczak.

Według tych badań 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Niepokojące jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po dymie. Warto więc ciągle przypominać, że czad jest bezwonny i bezbarwny. Tylko co piąty Polak wie, że czad można wykryć za pomocą specjalnych czujników.

„W tym roku strażacy interweniowali już 365 razy w związku z tlenkiem węgla. W całym zeszłym roku takich interwencji było ponad 7400” – poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski

mswia_czad_00004.jpg mswia_czad_00007.jpg mswia_czad_00017.jpg

Przed konferencją prasową, szef MSWiA poprowadził odprawę z komendantami wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej, którzy zdali raporty na temat działań związanych z zagrożeniami czadem i pożarami. Dane PSP przedstawione na odprawie są alarmujące. W sezonie grzewczym od września 2015 do końca marca 2016 ponad 2229 osób uległo podtruciu tlenkiem węgla i wymagało długiej hospitalizacji, a 50 zmarło. Od września tego roku 169 osób zostało poszkodowanych, 1 osoba zmarła. Liczby dotyczące pożarów w budynkach mieszkalnych są jeszcze wyższe. W poprzednim sezonie grzewczym od września 2015 do końca marca 2016 2201 osób zostało rannych, a 304 zginęły. Od września tego roku 437 osób zostało rannych, natomiast 40 osób zginęło.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie MSWiA wynika, że ponad 1/4 Polaków twierdzi, że żeby uchronić się przed pożarem wystarczy być uważnym. Tylko 6% wie, że trzeba mieć sprawne instalacje elektryczne, grzewcze i gazowe. Według statystyk PSP, wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji grzewczych to przyczyna ponad połowy pożarów w budynkach. Badania wykazały również, że tylko co dziesiąty Polak wie, że w domu trzeba mieć gaśnicę, a jedynie 8% uważa, że trzeba regularnie czyścić i sprawdzać szczelność komina, i umawiać na kontrole kominiarza. Mniej niż jeden na pięciu Polaków ma w domu czujnik dymu lub czadu.

„Czujniki nie zastąpią człowieka i jego czujności, ale są bardzo ważne i alarmują o zagrożeniu. To nie jest duży wydatek, ale trzeba pamiętać by kupować te urządzenia z legalnych źródeł” – przypomniał wiceminister Jarosław Zieliński.

mswia_czad_00001.jpg mswia_czad_00041.jpg

Szansę na bezpłatne czujniki mają słuchacze ogólnopolskich i lokalnych rozgłośni radiowych. W ramach kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” przeprowadzone zostaną rozmowy z ekspertami PSP i konkursy dla słuchaczy, w których nagrodami będą czujki dualne wykrywające czad i dym (400 sztuk).

Opracowanie: MSWiA
Zdjęcia: Jerzy Linder „Przegląd Pożarniczy”

 

Festiwal Młodych w Kazimierzy Wielkiej


W dniu 27 lipca 2016 roku w miejscowości Kazimierza Wielka na terenach przy zbiorniku retencyjnym oraz rynku przy ulicy Okrężnej odbyły się obchody Światowych Dni Młodzieży pod nazwą "Katecheza w Kazimierzy zbiornik retencyjny" oraz "Festiwal Młodych".

Po dojeździe na docelowe miejsca samochody pożarnicze PSP i OSP ustawiano w miejscach wyznaczonych zgodnie z Planem Zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży dla Powiatu Kazimierskiego. Dalsze działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na przeprowadzeniu rozpoznania wodnego, sprawdzeniu dróg dojazdowych do placy na których prowadzone były uroczystości oraz zabezpieczeniu imprezy masowej na której przebywało łącznie około 900 osób.

Podczas trwania uroczystości sytuacja w miejscach zabezpieczanych oraz w punktach newralgicznych była systematycznie monitorowana przez patrole strażaków, którzy dokonywali cyklicznych obchodów. W trakcie trwania zabezpieczenia nie wystąpiły żadne incydenty wymagające interwencji zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Ogółem w zabezpieczeniu brało udział 4 strażaków PSP oraz 12 strażaków OSP. Zabezpieczenie medyczne podczas trwania uroczystości prowadzili oprócz Pogotowia Ratunkowego przedstawiciele Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego z jednostek OSP Górno (11 ratowników).

SAM_1255.JPG SAM_1257.JPG SAM_1258.JPG

 

Festiwal Młodych w Skalbmierzu


W dniu 26 lipca 2016 roku w ramach obchodów Światowych Dni Młodzieży w Skalbmierzu w godzinach od 14.00 do godziny 20.00 odbył się Festiwal Młodych.

W uroczystości wzięło udział 400 pielgrzymów z Włoch oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Skalbmierz. Ogółem w festiwalu wzięło udział około 500 osób.

Do zabezpieczenia uroczystości zostały zadysponowane jednostki z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG z Miasta i Gminy Skalbmierz: OSP Skalbmierz i OSP Sielec Kolonia. Ogółem z zabezpieczeniu wzięło udział 3 strażaków PSP i 12 strażaków z OSP. Uroczystość odbyła się w miłej i przyjaznej atmosferze.

1.png 2.png 3.png

 

Ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiekcie pływalni „Wodny Raj”


W dniach 11-13.07.2016 roku kazimierska Jednostka Ratowniczo–Gaśnicza, wspólnie z jednostkami OSP Łękawa, OSP Sielec Kolonia, OSP Opatowiec z KSRG, uczestniczyły zgodnie z rocznym planem doskonalenia zawodowego w ćwiczeniach taktyczno bojowych tym razem na obiekcie pływalni „Wodny Raj” w Kazimierzy Wielkiej.

W pierwszej część ćwiczeń kierownik pływalni Pan Robert Pleszyński zapoznał strażaków z charakterystyką obiektu, zagrożeniami jakie mogą w nim wystąpić w związku z obecnością substancji chemicznych w części technicznej obiektu. Ratownicy biorący udział w ćwiczeniach poznali również zasadę funkcjonowania procesu technologicznego mającego za zadanie uzdatnianie wody do celów użytkowych, lokalizację głównych zaworów odcinających media oraz ilość zabezpieczeń pożarowych znajdującymi się na obiekcie.

W części praktycznej każda ze zmian służbowych oraz uczestniczące jednostki OSP z KSRG przećwiczyły inny epizod:

 • rozszczelnienie pojemnika z kwasem siarkowym w pomieszczeniu magazynowym – zmiana I, OSP Łękawa,
 • rozszczelnienie instalacji technologicznej dozującej podchloryn sodu – zmiana II, OSP Sielec Kolonia,
 • rozszczelnienie pojemników z podchlorynem sodu w pomieszczeniach magazynowych – zmiana III, OSP Opatowiec.

Ćwiczone epizody pozwoliły sprawdzić i wdrożyć obowiązujące procedury oraz wypracować praktyczne metody postępowania podczas akcji ratownictwa chemicznego na poziomie podstawowym, doskonalić umiejętności dowodzenia przy tego typu zdarzeniach oraz dokonać rozpoznania zaopatrzenia wodnego do celów dekontaminacyjnych.

20160713_104312.jpg 20160713_105328.jpg 20160713_110753.jpg 20160713_112050.jpg

 

APEL - Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży nad wodą


Wakacyjny wypoczynek nad wodą to jedna z najbardziej atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. W okresie tym powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na nasze bezpieczeństwo. Podczas pobytu nad wodą należy wystrzegać się kąpieli w niestrzeżonych i w nieznanych miejscach.

Optymalne do kąpieli i pływania są miejsca odpowiednio oznakowane i zabezpieczone – są to kąpieliska strzeżone przez ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na kąpielisku strzeżonym i odpowiednio oznakowanym, jeżeli jest się początkującym pływakiem, należy pływać tylko w strefie ograniczonej żółtymi bojami. Czerwone boje wyznaczają strefę kąpieliska, z której korzystają wytrawni pływacy. Podczas pływania i kąpieli należy zwracać uwagę na innych, ponieważ ktoś może potrzebować pomocy. Jeśli zauważymy osobę tonącą lub wypadek nad wodą, natychmiast powinniśmy wezwać pomoc.

Nie jest jednak możliwe zabezpieczenie wszystkich miejsc. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i zapewnieniu dzieciom opieki. Jednak chcąc być bezpiecznym musisz ich przestrzegać.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą:

1. Kąpać się i pływać tylko w miejscach strzeżonych, po zapoznaniu się z regulaminem kąpieliska,
2. Nie wchodzić do wody podczas burzy,
3. Nie wchodzić do wody będąc głodnym lub też po obfitym posiłku oraz po wypiciu nawet najmniejszej dawki alkoholu, a także z ciałem spoconym i nagrzanym słońcem,
4. Przed wejściem do wody ochłodzić ciało np. prysznicem lub ochlapując w płytkiej wodzie,
5. Nie umiejąc pływać nie wchodzić do głębszej wody niż sięgającej do klatki piersiowej,
6. Z chwilą poczucia chłodu, wystąpienia „gęsiej skórki” wyjść natychmiast z wody,
7. Unikać kąpieli i pływania w miejscach bagnistych i zarośniętych,
8. Nie podpływać do zakotwiczonych i będących w ruchu jednostek pływających,
9. Podczas pływania i zabawy w wodzie zwracać uwagę na innych użytkowników kąpieliska, a szczególnie na dzieci,
10. Nie wpuszczać dzieci do wody bez opieki,
11. Nie robić fałszywych alarmów, nie wzywać pomocy dla żartów, unikać lekkomyślnych zabaw,
12. Przed wejściem do kajaka lub na inną jednostkę pływającą założyć kamizelkę ratunkową lub kapok, nie siadać na rufie.

 

OTO PRZYCZYNY UTONIĘĆ:

 • Brawura i przecenienie umiejętności oraz pływanie w miejscach zabronionych,
 • Pływanie po spożyciu alkoholu, który powoduje zaburzenia zmysłu równowagi i orientacji,
 • Skoki do wody w nieznanym miejscu na tzw. „główkę”,
 • Pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór wodnych.

P A M I Ę T A J !!!

Nad wodą zawsze trzeba zachować zdrowy rozsądek ! Przestrzeganie w/w zasad przyczyni się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa, a tym samym na pewno po wakacjach wrócimy wypoczęci i ze wspaniałymi wspomnieniami.

W razie potrzeby alarmuj:

 • Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach – tel. 112
 • Pogotowie Ratunkowe w Kazimierzy Wielkiej – tel. 999
 • Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej – tel. 998
 • Komendę Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej – tel. 997
 

Uroczystość obchodów 90-lecia OSP Sędziszowice


Dnia 03.07.2016 roku o godzinie 15.00 przed budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowicach rozpoczęły się obchody związane z jubileuszem 90-lecia założenia jednostki połączone z przekazaniem jednostce OSP Sędziszowice średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego „STAYER”, który został pozyskany dzięki współpracy partnerskiej z jednostką Freiwillige Feuerwehr Theresienfeld z Austrii.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą celebrowali – kapelan służb mundurowych powiatu kazimierskiego ks. Marian Fatyga oraz proboszcz parafii w Rachwałowicach ks. Paweł Kurek. Dalsza część uroczystości prowadzona była przez Joannę Michalską – inspektora w Urzędzie Gminy Bejsce oraz dowódcę uroczystości st. kpt. Krzysztofa Jacha – komendanta gminnego OSP i przeprowadzona została zgodnie z ceremoniałem strażackim.

Podczas niedzielnego jubileuszu oficjalnie przekazany został z rąk komendanta Raphaela Kollera z Freiwillige Feuerwehr Theresienfeld i Ferdinanda Hoffera – zastępcy wójta z miasta Theresienfeld z Austrii średni samochód ratowniczo-gaśniczy następnie, zasłużeni druhowie z jednostki OSP Sędziszowice w dowód uznania uhonorowani zostali medalami i zaszczytnymi odznaczeniami na wyróżnienie zasługuję odznaczenie Złotym Znakiem Związku druha Stanisława Staniszewskiego wieloletniego Prezesa OSP Sędziszowice. W krótkich okolicznościowych wystąpieniach goście przekazywali dla jubilatki samych dalszych sukcesów oraz kolejnych jubileuszy. Uroczystość zakończona została defiladą strażackich pododdziałów podczas której meldunek o zakończeniu uroczystości złożył dowódca uroczystości st. kpt. Krzysztof Jach.

Swą obecnością uroczystość zaszczycili również:

 • Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Bejscach,
 • Ferdinand Hoffer – Z-ca wójta z austriackiego miasta Theresienfeld,
 • Raphael Koller – Komendant z Freiwillige Feuerwehr Theresienfeld wspólnie z delegacją strażaków z Austrii,
 • Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego,
 • Krystyna Wicher – Radna Rady Powiatu Kazimierskiego,
 • Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka,
 • st. kpt. Krzysztof Wojtasik – przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej,
 • Adam Stoksik – dyrektor Biura Europosła Czesława Siekierskiego,
 • Radni Gminy Bejsce,
 • Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • orkiestra dęta z Bejsc,
 • mieszkańcy Sędziszowic oraz okolicznych miejscowości.

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG 9.JPG 91.JPG 92.JPG 93.JPG

 

Wizyta strażaków z Austrii w KP PSP Kazimierza Wielka


Dnia 02.07.2016 roku w godzinach popołudniowych kazimierscy strażacy mieli okazję gościć siedmio osobową delegację strażaków z jednostki Freiwillige Feuerwehr Theresienfeld z Austrii na czele ze swoim komendantem Raphaelem Kollerem oraz zastępcą wójta z austriackiego miasta Theresienfeld Ferdinandem Hofferem.

Przybyłych gości przywitał st. kpt. Krzysztof Jach – zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej. W trakcie tej kilku godzinnej  wizyty nasi goście mieli możliwość zwiedzić nową strażnicę komendy powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej, następnie delegacja zapoznała się z organizacją ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kazimierskiego, posiadanym w jednostce ratowniczo-gaśniczej wyposażeniem zarówno do celów gaśniczych jak i ratowniczych oraz z systemem szkolenia jaki prowadzony jest w państwowej i ochotniczej straży pożarnej w Polsce.

Na zakończenie pobytu Komendant Raphael Koller z Freiwillige Feuerwehr Theresienfeld, skierował serdeczne podziękowania za gościnę i możliwość zobaczenia naszej strażnicy. Wyrazili również chęć na kolejne spotkania i współprace partnerską a na ręce zastępcy dowódcy JRG st. kpt. Krzysztofa Jacha przekazał mały upominek w postaci książki o straży pożarnej w Austrii.


Tekst: st. kpt. Krzysztof Jach, KP PSP Kazimierza Wielka
Zdjęcia: Wolfgang Blauensteiner, Freiwillige Feuerwehr Theresienfeld

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

 

Ćwiczenia taktyczno-bojowe "Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej" powiat kazimierski


W dniach 20-22.06.2016 roku strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej, oraz z jednostek OSP Sędziszowice, OSP Kocina, OSP Bejsce z KSRG, uczestniczyli w ćwiczeniach taktyczno bojowych na obiekcie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej, która jest jedną z najstarszych a także największych placówek oświatowych na terenie naszego powiatu.

Głównym celem ćwiczeń było to że, obiekt ten w okresie od 25-31 lipca br. został wyznaczony na przyjęcie prawie 150 osobowej grupy pielgrzymów, która ma przyjechać w związku z wizyta Jego Świątobliwości Papieża Franciszka podczas organizacji Światowych Dni Młodzieży.

Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły ratownikom zapoznać się z charakterystyka obiektu, rozmieszczeniem wszystkich pomieszczeń, zagrożeniami jakie mogą wystąpić na tego typu obiektach oraz sprawdzeniem zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych.

Część praktyczna ćwiczeń (rozwinięcia bojowe) realizowane były według przygotowanego scenariusza gdzie, każda ze zmian służbowych oraz wyznaczona na dany dzień jednostka OSP przećwiczyła inny epizod.

W trzydniowych ćwiczeniach w sumie udział wzięło 11 zastępów z JRG Kazimierza Wielka wraz z zastępcą dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej (24 osoby), oraz trzy zastępy OSP w KSRG – (12 osób).

20160620_104610.jpg 20160620_104910.jpg 20160620_104916.jpg 20160620_105422.jpg 20160621_103030.jpg 20160621_103110.jpg 20160621_103644.jpg 20160622_100127.jpg 20160622_100200.jpg 20160622_100231.jpg 20160622_100433.jpg 20160622_100541.jpg

 

II Zawody Służb Mundurowych w Biegach o Puchar Szafa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach


W dniu 09.06.2016 r. w Busku Zdroju odbyły się II Zawody Służb Mundurowych w Biegach o Puchar Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, które zorganizowała Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju.

Do rywalizacji na dystansie 6 km przystąpili przedstawiciele WSzW w Kielcach, WKU w Kielcach, WKU w Busku-Zdroju, WKU w Sandomierzu, 3 Brt w Sandomierzu, KWP w Kielcach, KWPSP w Kielcach, KPPSP w Pińczowie, KPPSP w Kazimierzy Wielkiej, KPPSP w Busku Zdroju, Izby Celnej w Kielcach, Straży Granicznej w Kielcach, CBŚP w Kielcach, Aresztu Śledczego w Kielcach oraz zaproszeni goście.

Naszą jednostkę reprezentowali st.sekc. Kwiecień Wojciech a także nasz maratończyk mł. ogn. Doleżek Robert, który w swojej kategorii wiekowej zajął II miejsce i piąte w ogólnej klasyfikacji.

Tekst: mł. ogn. Robert Doleżek, KP PSP Kazimierza Wielka
Zdjęcia: Portal Regionalny – busko.com.pl

1.jpg 2.jpg 3.jpg

 

Akcja „Młody Bohater” – szef MSWiA nagradza bohaterskie zachowania dzieci


Akcja „Młody Bohater” to nowa inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży.

Nagroda „Młody Bohater” będzie wręczana dzieciom, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. Niezależnie od tego, czy udzieliły one pomocy osobie nieprzytomnej, wezwały służby ratunkowe, czy po prostu zaalarmowały o niebezpieczeństwie, ich dzielność i opanowanie zasługują na nagrodę.

1.png

Każdy laureat nagrody otrzyma unikalny, numerowany medal i zostanie wpisany do rejestru młodych bohaterów na stronie internetowej MSWiA, gdzie będzie można poznać jego historię.

Kandydatów do nagrody można zgłosić do MSWiA za pośrednictwem formularza.


Formularz zgłoszenia do nagrody „Młody Bohater” przyznawanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Regulamin akcji „Młody Bohater”

 

Udział strażaków z JRG Kazimierza Wielka w ćwiczeniach „H2O”


15.06.2016 roku zgodnie z dyspozycją Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa w Kielcach sekcja typ A kompani specjalnej centralnego odwodu operacyjnego COO „KIELCE” w składzie mikrobus + łódź ewakuacyjna (3 osoby) oraz sekcja żywieniowa plutonu logistycznego COO „JODŁA” w składzie SCKw MAN (2 osoby) rozpoczęła na terenie powiatu kieleckiego swój udział w międzywojewódzkich ćwiczeniach ratowniczych pod kryptonimem „H2O”.

W trakcie tych dwudniowych ćwiczeń w których przećwiczono łącznie 11 epizodów na zbiornikach wodnych w Cedzynie, Mójczy, Sukowie, Borkowie i Wojciechowie, brały udział jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) w tym centralnego odwodu operacyjnego z województw świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń w których również swój udział mieli kazimierscy strażacy było doskonalenie działań przeciwpowodziowych oraz ratowniczych podczas zagrożeń związanych z powodzią.

20160615_115341.jpg 20160615_115349.jpg 20160616_094917.jpg

20160616_123231.jpg 20160616_123419.jpg 20160616_124918.jpg

 

„Piknik rodzinny” w Komendzie Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej


W dniu 4 czerwca, punktualnie w samo południe, do siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej zawitali niezwykli goście. Były to dzieci pracowników Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Kazimierzy Wielkiej.

Okazją do tych niezwykłych odwiedzin był piknik rodzinny pod nazwą „Zobacz gdzie pracuje twoja mama, twój tata” zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. Dzieci, które w ten dzień przybyły wraz z rodzicami, mogły zwiedzić miejsce, do którego znikają ich rodzice mówiąc, że idą do pracy. Ogromnym zainteresowaniem okazały się oczywiście duże wozy strażacki stojące w garażu remizy.

Kolejnymi atrakcjami były:

 • przejażdżka autem strażackim na sygnale,
 • przewracanie pachołków wodą z prądownicy,
 • jazda w koszu podnośnika SH-18,
 • chodzenie po zadymionym namiocie,
 • zjazd na dmuchanej zjeżdżalni.

Strażacy pełniący w tym dniu służbę zorganizowali również mały pokaz gaszenia wodą i pianą. W trakcie trwania kolejnych atrakcji dzieci i ich rodzice mogli zjeść m. in. strażacką grochówkę, kiełbaskę z grilla czy poczęstować się watą cukrową. Radosnym zabawą dzieci nie było końca. Na zakończenie każde dziecko otrzymało kolorowankę „Mądre Myszki radzą wszystkim” i słodki upominek. Impreza plenerowa odbyła się na placu wewnętrznym Komendy, a jej organizatorem był Zarząd Terenowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” działający przy tutejszej Komendzie, przy wsparciu Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej, mł. bryg. Kazimierza Zabłotnego, pracowników Komendy i Jednostki (rodziców dzieci, które przybyły).

Przyjazd dużej dmuchanej zjeżdżalni był możliwy dzięki przychylności i dużym wsparciu jakie organizatorom udzielił Pan Radosław Gruszka, właściciel firmy „Owoce Warzywa”. W imieniu dzieci i ich rodziców serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji pikniku rodzinnego. Mamy nadzieję, że tego typu impreza wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej.

P1030290.JPG P1030297.JPG P1030309.JPG

P1030321.JPG P1080256.JPG

 

Udział reprezentacji JRG Kazimierza Wielka w XVIII Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Sportach Pożarniczych


Dnia 31.05.2016 roku na obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i stadionie Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach przeprowadzono XVIII Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Sporcie Pożarniczym.

W mistrzostwach udział wzięło 17 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP z terenu województwa świętokrzyskiego.

Zawody rozegrane zostały w czterech konkurencjach:

 • pożarniczy tor przeszkód – 100 m,
 • wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni,
 • sztafeta pożarnicza 4 x 100 m z przeszkodami,
 • pożarnicze ćwiczenia bojowe.

Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Kazimierzy Wielkiej reprezentowali: Grudzień Mariusz, Doleżek Robert, Boksa Piotr, Zuwała Krystian, Kucybała Damian, Lewicki Arkadiusz, Kudełko Piotr, Pawlik Michał, Sztuk Łukasz.

Najlepszymi wynikami osiągniętymi przez kazimierskich strażaków były wyniki uzyskane w startach indywidualnych: w konkurencji wspinanie przy użyciu drabiny hakowej (Piotr Boksa 21,97 sekundy, Robert Doleżek 22,47 sekundy oraz Mariusz Grudzień 22,57 sekundy), natomiast w konkurencji pożarniczy tor przeszkód – 100 m (Krystian Zuwała 19,19 sekundy, Mariusz Grudzień 19,38 sekundy oraz Robert Doleżek 19,60 sekundy).

W dwuboju pożarniczym po raz kolejny najlepszy wynik osiągnął Mariusz Grudzień z łącznym czasem 41,95 sekundy plasując się na 33 miejscu na 130 startujących zawodników. W klasyfikacji końcowej mistrzostw po rozegraniu wszystkich konkurencji nasza reprezentacja zajęła ostatecznie 14 miejsce.

Wszystkim zawodnikom reprezentującym jednostkę ratowniczo-gaśnicza serdecznie dziękujemy, gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy sukcesów w kolejnych latach.

20160531_110012.jpg 20160531_175915.jpg 20160531_180255.jpg

 
Więcej artykułów…