Masz mieszkanie, nieruchomości, samochód, dobra, firmę. Cieszysz się tymi dobrami, posiadaniem. Warto jednak zawczasu pomyśleć, że to nie jest stan na całe życie, że „fortuna kołem się toczy”, że nie zawsze jest dobrze; czasem zdarzają się także nieszczęścia, wypadki, kradzieże, różnego rodzaju szkody na mieniu i zdrowiu.
Przezorność nakazuje przewidzieć takie sytuacje. Przezorność nakazuje się ubezpieczyć, nakazuje wykupić polisę.
Należy ubezpieczyć mieszkanie, ubezpieczyć samochód, nie chodzi tylko o obowiązkowe OC, wykupić ubezpieczenie na życie. Zakres ubezpieczeń jest bardzo duży, każdy aspekt należy dobrze rozważyć i wybrać mądrze.
Ubezpieczenie mieszkania może obejmować
– lokale mieszkalne, doby jednorodzinne, garaż w szczególności na wypadek pożaru, zalania, zmiany napięć w sieci elektrycznej,
– ruchomości,
– następstwa nieszczęśliwych wypadków NNW,
– kradzież roweru,
– utratę pracy,
– utrata czynszu, w sytuacji, gdy swoją nieruchomość oddajemy w najem.
Przy wynajmie, warto zadbać o OC dla najemcy, najlepiej, aby najemca na swój koszt pozyskał ubezpieczenie OC.
Przy opcji Ubezpieczenie Assistance, często jest darmowe, w pakiecie mamy zapewnioną usługę specjalistów: hydraulika, elektryka, szklarza, ślusarza itp. W awaryjnych sytuacjach taka polisa to skarb.
Przy Assistance rodzinnym ubezpieczyciel zadba, by w razie gorączki, choroby, konieczności konsultacji z lekarzem członków naszej rodziny w mieszkaniu zjawił się lekarz. Szczególnie w czasach pandemii taka opcja jest pożądana.
Podobnie przy ubezpieczeniu samochodu; OC i Assistance to konieczne polisy.
Przy ubezpieczeniu na życie mamy do wyboru wile opcji, niektóre nas po prostu nie będą dotyczyć. Kobieta pięćdziesięcioletnia nie wybierze opcji dofinansowania w razie porodu, ale opcję swojej śmierci, czy członka rodziny już tak, wypłatę świadczenia w razie wypadku w drodze to pracy czy też w miejscu pracy.
Podobnie opcję pobytu w szpitalu czy inne zachorowania. Można wybrać wersję z opieką medyczna dla siebie i partnera. Można wskazać osoby, które będą mogły otrzymać pieniądze w razie naszej śmierci. Nasi bliscy będą więc dodatkowo przez nas „zaopiekowani”, gdy nas już nie będzie przy nich.
Ta dbałość o zdrowie, rodzinę i mienie się zwróci.