Jak postępować w sytuacji pożaru ciężarówki?

Praca kierowcy ciężarówki niesie ze sobą pewne ryzyko, takie jak wypadki drogowe lub ryzyko zapalenia się ciężarówki. Chociaż prawdopodobieństwo zapalenia się pojazdu jest mniejsze, ważne jest, aby kierowca wiedział, co robić w takich okolicznościach. Dlatego wyjaśniamy, jak postępować w przypadku pożaru ciężarówki.

 

Szanse na zapalenie się ciężarówki nie są duże. Najczęstszymi przyczynami pożarów są:

 

 • Wyciek paliwa (w przypadku pojazdów benzynowych).
 • Przegrzanie silnika
 • Uszkodzenie obwodu elektrycznego, wynikające z niewłaściwej konserwacji
 • Przegrzanie hamulców

Pożary pojazdów mogą występować w trzech rodzajach, które są sklasyfikowane w następujący sposób:

 • Pożary z udziałem łatwopalnych ciał stałych. Są to pożary typu A. W tym przypadku chodzi o materiały stałe, takie jak drewno, papier, plastik lub guma.
 • Pożary z udziałem łatwopalnych cieczy lub łatwopalnych ciał stałych. Jest to pożar typu B. W tym przypadku bohaterami są ciecze, takie jak benzyna, ropa naftowa, farby lub niektóre substancje stałe, takie jak woski.
 • Pożary z udziałem palnych metali. Takie jak sód, magnez, potas. Jest to pożar typu D.

Artykuł, który może Cię zainteresować: Ogromny pożar ciężarówek na parkingu w Bytomiu

 

W przypadku pożaru kierowca pojazdu transportującego towary musi:

 

 • Starać się zatrzymać samochód ciężarowy jak najdalej od drogi.
 • Oznakować teren z uwagi na niebezpieczną sytuację.
 • Spróbować ugasić pożar za pomocą gaśnicy zamontowanej w pojeździe.
 • Sprawdzić, czy nie ma źródła ponownego wybuchu ognia po jego ugaszeniu.

Chociaż ważne jest, aby działać szybko, zaleca się, aby ocenić sytuację przez kilka sekund. Podczas używania gaśnicy ważne jest, aby trzymać ją ostrożnie i w pozycji pionowej. Po użyciu gaśnicy, ważne jest, aby naładować ją ponownie, aby była gotowa do użycia następnym razem. Gaśnice powinny być zatwierdzone, zaplombowane i oznaczone datą następnej inspekcji, sprawdzane corocznie przez upoważniony personel.

 

Metody gaszenia pożaru w ciężarówce

 

 • Przez odcięcie tlenu: celem jest wyeliminowanie tlenu za pomocą koców, ziemi, itp.
  Zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia poprzez stawianie barier, aby nie dotarł on do innych materiałów palnych.
 • Przez chłodzenie: obniżenie temperatury materiałów palnych tak, aby się nie paliły.
 • Przez inhibicję katalityczną: odcięcie reakcji łańcuchowej za pomocą substancji chemicznych. Sposób jjst skuteczny w przypadku pożarów z udziałem łatwopalnych gazów lub cieczy.