Dlaczego bezrobocie prowadzi do przestępczości?

Wskaźniki przestępczości w różnych krajach ujawniają korelację między zatrudnieniem a przestępczością. Osoby pozbawione pracy i mieszkania są zmuszone do łamania prawa, aby przetrwać. Dlatego wiele osób uważa, że ubóstwo jest główną przyczyną przestępczości na świecie.

Trudno jednak powiedzieć, czy bezrobocie jest odpowiedzialne za przestępczość w naszym kraju. Sytuacja różni się w zależności od obszaru, co uniemożliwia wyciągnięcie jednoznacznego wniosku.

Prowadzone są różne rodzaje działalności przestępczej i nie wszystkie można bezpośrednio powiązać z brakiem zatrudnienia. Badania wykazały, że przestępstwa przeciwko mieniu mogą być związane z bezrobociem. Jednak przestępstwa z użyciem przemocy, takie jak morderstwa i gwałty, nie są silnie związane z ubóstwem.

Nie jest łatwo wyciągnąć wnioski w tej sprawie, ponieważ przeprowadzono różne badania, które dały sprzeczne wyniki. Jedno może wskazywać, że bezrobocie i przestępczość są ze sobą powiązane, podczas gdy inne będzie sugerować, że te dwa czynniki nie są ze sobą powiązane.

Dzieje się tak, gdy ludzie są zwalniani z pracy przy zamykaniu firmy lub nie mogą zostać zatrudnieni po ukończeniu szkoły. Niektórzy ludzie decydują się na działalność przestępczą, taką jak włamania, handel narkotykami i inne przestępstwa, aby uzyskać dochód.

Bezrobocie jest wysokie wśród młodych ludzi. Osoby, które ukończyły szkołę i są gotowe do wejścia na rynek pracy pozostają bez pracy. Inną grupą młodych ludzi dotkniętych bezrobociem są ci, którzy są zwolnieni z powodu braku wykształcenia wyższego. Kiedy młodzi ludzie są bezrobotni przez długi czas, tracą nadzieję na uzyskanie zatrudnienia. Jednym z przykładów przestępstwa, a dokładnie morderstwa z braku pracy jest przykład Samuela N. O tym przypadku przeczytasz w: https://www.przestepcy.pl/morderstwo-z-braku-pracy-dlaczego-samuela-n-popelnil-tak-straszna-zbrodnie/

Badania naukowe pokazują, że istnieje związek między młodymi ludźmi, którzy byli bezrobotni przez ponad rok, a przestępczością przeciwko mieniu. Większość młodych ludzi angażuje się w sprzedaż narkotyków, takich jak heroina, marihuana i inne niebezpieczne środki odurzające, ponieważ w ten sposób zarabiają szybkie pieniądze.

Ekonomiści i badacze uważają, że kiedy stopa bezrobocia spada, spada również stopa działalności przestępczej. Zazwyczaj wysokie stopy bezrobocia występują w obszarach, gdzie przestępczość jest bardzo wysoka. Badacze argumentują, że na tych obszarach liczba młodzieży, która pozostaje bez pracy dłużej niż rok, jest niezwykle wysoka.

Innym argumentem jest to, że obszary o wysokich wskaźnikach ubóstwa oraz wykorzystywania i zaniedbywania dzieci zwiększają wskaźnik przestępczości. Ubóstwo jest spowodowane brakiem zatrudnienia, co prowadzi do tego, że dzieci w młodym wieku decydują się na przestępstwo jako źródło dochodu.