Jakie są zadania straży pożarnej?

Z pewnością każdy wie lub myśli, że wie, czym zajmuje się strażak: gaszeniem pożarów. To jednak tylko jedna z wielu prac, jakie może wykonywać strażak w swojej codziennej służbie. Różne prace, które strażak może wykonywać w trakcie swojej kariery, są tak różnorodne, że nie da się ich wszystkich zdefiniować.

1. Gaszenie pożarów w miastach

Dotyczy to każdego rodzaju pożaru, który powstaje na terenach miejskich. Do tej kategorii zalicza się pożary w mieszkaniach, lokalach, garażach, samochodach itp. w skupiskach ludności.

2. Gaszenie pożarów na terenach wiejskich

W tym przypadku dotyczy to pożarów domów lub mieszkań oddalonych od ośrodków miejskich, domów wiejskich, stogów siana, stajni itp. Przykładowy roczny raport strażacki znajdziesz w: https://krynicamorska24.pl/strazackie-podsumowanie-w-krynicy-morskiej-rok-2022-byl-przelomowy/

3. Gaszenie pożarów lasów

Wszyscy znamy ten typ pożaru, w którym ogień rozprzestrzenia się przez roślinność leśną i może również dotknąć znajdujące się na jego drodze wiejskie budynki mieszkalne.

4. Gaszenie pożarów przemysłowych

Dotyczy to wszystkich pożarów, które wybuchają w fabrykach, magazynach, czy elektrowniach, jednym słowem w każdym zakładzie, którego działalność ma charakter przemysłowy. Pożary te charakteryzują się dużą ilością produktów palnych (składowanie drewna, węgla, butli gazowych itp.).

5. Wyciąganie z wody w wypadkach drogowych

Kolejnym z zadań powszechnie wykonywanych przez strażaków jest wydobywanie ofiar uwięzionych w wypadkach komunikacyjnych. Tutaj możemy zaliczyć również wszelkie inne rodzaje wypadków w środkach transportu takich jak autobusy, pociągi itp.

6. Ratownictwo pionowe

Od ewakuacji osób uwięzionych w pożarze, po ratowanie ofiar, które spadły ze skarp, szybów itp.

7. Ratownictwo wodne

Od osób, które wpadły swoim pojazdem do rzeki lub zbiornika wodnego, po poszukiwanie i ratowanie poszkodowanych na wybrzeżu, mogą być nagłe zdarzenia zaliczane do tej grupy.

8. Sytuacje awaryjne z udziałem towarów niebezpiecznych

Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które mogą powstać w trakcie transportu lub przeładunku materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych, żrących, radioaktywnych itp.) muszą być również obsługiwane przez straż pożarną. Może to być zarówno wypadek z udziałem ciężarówki przewożącej niebezpieczny produkt, jak i wyciek niebezpiecznej substancji w procesie przemysłowym.

9. Usuwanie niebezpiecznych przedmiotów

Kolejnym zadaniem realizowanym przez straż pożarną jest usuwanie wszelkich materiałów niebezpiecznych.