Inne zadania straży pożarnej, oprócz gaszenie pożarów

Kiedy myślimy o funkcjach strażaków, pierwszym obrazem, jaki przychodzi nam do głowy, jest gaszenie pożaru. To prawda, że strażacy gaszą wszystkie rodzaje pożarów, ale pełnią również funkcje ratownicze i rozwiązują wszelkie zdarzenia zagrażające życiu ludzi i zwierząt, zarówno na lądzie, w wodzie, jak i w powietrzu.

Oto główne funkcje straży pożarnej:

  • Działania mające na celu zapobieganie ewentualnym pożarom.
  • Praca przy gaszeniu pożarów.
  • Ochrona i ratownictwo.
  • Ratownictwo wodne.
  • Sytuacje awaryjne z udziałem towarów niebezpiecznych.
  • Poszukiwanie ofiar katastrofy.
  • Planowanie i przeprowadzanie ćwiczeń.

Gaszenie pożarów przemysłowych

Jeśli dojdzie do pożaru na terenie przemysłowym, w magazynie lub w jakimkolwiek innym obiekcie związanym z przemysłem, strażacy gaszą taki pożar. W takich przypadkach ważne jest, aby znać charakter pożaru i materiały, które mogą być przechowywane na terenach przemysłowych.

Strażak w ratownictwie wodnym

Jeśli wjedziesz samochodem do wody, możesz zostać uratowany przez ratowników wodnych straży pożarnej. Jednostka nurkowa może nawet znaleźć martwe ciało na dnie bagna.

Ratownictwo i ewakuacja

Każdy rodzaj ewakuacji i akcji ratowniczej jest zadaniem strażaka. Od upadku ludzi, lub zwierząt do studni, po ewakuację ludzi uwięzionych w pożarze lasu.

Sytuacje awaryjne z udziałem towarów niebezpiecznych

W przypadku wycieku toksycznej lub łatwopalnej substancji w obszarze przemysłowym, to straż pożarna zajmie się tym zdarzeniem. Ponadto, jeśli pojazd przewożący niebezpieczne towary jest zagrożony wyciekiem z powodu wypadku, straż pożarna zapobiegnie eskalacji problemu.

Usuwanie niebezpiecznych przedmiotów

Najczęstszym przypadkiem są burze atmosferyczne. Drzewa, linie energetyczne, dźwigi budowlane mogą spadać pod wpływem wiatru. Straż pożarna usuwane każdy element, który zagraża bsezpieczeństwu ludzi.

Poszukiwanie ofiar katastrof

Jeśli budynek jest zagrożony zawaleniem, straż pożarna zapewni mu bezpieczeństwo poprzez tymczasowe zabezpieczenie budynku, aby zapobiec tragedii. Jeśli na przykład budynek zawaliłby się z ofiarami w środku, straż pożarna ratowałaby ludzi uwięzionych w gruzach.

Drobne nagłe wypadki

Tego typu sytuacje zdarzają się każdego dnia. Mimo, że nie są one bardzo pilne, strażacy zajmują się nimi szybko. Mały pożar kosza na śmieci, ratowanie uwięzionych zwierząt, pomoc techniczna przy przewodach, działania prewencyjne i uświadamiające… to tylko niektóre z codziennych zadań wykonywanych przez straż pożarną.