Osoby starsze z zaburzeniami słuchu i objawy depresji

Osoby starsze z zaburzeniami słuchu są bardziej narażone na depresję niż osoby normalnie słyszące. Przy słabym słyszeniu łatwo jest uniknąć kontaktów społecznych. Trudno jest zrozumieć innych i prowadzić rozmowy.

Depresja i głuchota u osób starszych

Metaanaliza opublikowana w czasopiśmie The Gerontologist 1 pokazuje, że osoby starsze, które słabo słyszą w większym stopniu niż inne, są narażone na depresję. Według autorów badania czterdzieści pięć procent osób w wieku od 60 do 69 lat i 90 procent osób w wieku powyżej 80 lat cierpi na utratę słuchu.

Aby ocenić związek między ubytkiem słuchu a depresją, naukowcy przeanalizowali dane z 35 wcześniejszych badań. Analiza obejmuje ponad 147 000 uczestników w wieku powyżej 60 lat.

Unikanie spotkań towarzyskich przez osoby starsze

Starsze osoby z ubytkiem słuchu często wycofują się z wydarzeń towarzyskich, ponieważ mają problemy ze słyszeniem tego, co mówią inni, zwłaszcza gdy jest dużo hałasu. Może to prowadzić do emocjonalnej i społecznej samotności.

Starsze osoby z ubytkiem słuchu są bardziej narażone na łagodny spadek funkcji poznawczych i trudności w wykonywaniu codziennych czynności. Może to mieć dalszy negatywny wpływ na jakość życia i zwiększyć ryzyko wystąpienia depresji. Powinno się szukać pomocy. Chociaż badanie nie zweryfikowało, czy leczenie utraty słuchu może zapobiec depresji, ludzie powinni szukać pomocy na swoje problemy ze słuchem.

Utrata słuchu może prowadzić do wyzwań w życiu codziennym: sprawia, że życie społeczne jest problematyczne i może prowadzić do zmęczenia, ponieważ trudno jest zrozumieć, co inni mówią. Jeśli ktoś doświadczy problemów z powodu utraty słuchu lub martwi się o swoje zdrowie psychiczne, powinien zwrócić się o pomoc medyczną.

Więcej interesujących artykułów o człowieku, jego zdrowiu i psychice, znajdziesz w serwisie https://www.zachodnie.pl/.