Porady, jak uniknąć utonięcia w morzu

Ważne jest, aby podczas wykonywania jakichkolwiek czynności nad morzem kierować się zdrowym rozsądkiem, biorąc pod uwagę nie tylko własne możliwości, ale także możliwości ludzi, którzy narażają własne życie, aby ratować innych.

Główne przyczyny śmierci przez utonięcie, takie jak miało np. miejsce w Mrzeżynie, gdzie znaleziono ciało, spowodowane są brakiem wiedzy, nadmierną pewnością siebie i lekkomyślnością. Nagłe zmiany temperatury, choroby i wiek są również czynnikami powodującymi te wypadki, ale dwie najczęstsze przyczyny to skoki z wysokości do wody, a przede wszystkim prądy strugowe.

Prądy strugowe występują w niektórych miejscach przy wietrze wschodnim. Są to silne, lokalne i raczej wąskie prądy, prostopadłe do linii brzegowej i oddalające się od brzegu. W niektórych przypadkach można je zidentyfikować z lądu, łatwiej z wysokiego punktu. Jeśli w morzu znajdują się jakieś luźne przedmioty, takie jak gałęzie lub śmieci, można zidentyfikować prąd, ponieważ oddalają się one od brzegu.

Prąd nie zanurza pływaków, lecz odciąga ich od plaży, niebezpieczeństwo nie polega na tym, że zostaną zmieceni do morza, lecz na tym, że wielu pływaków próbuje płynąć pod prąd, wyczerpując się i tonąc.

Porady, jak uniknąć utonięcia

  • Uzyskaj informacje o wybrzeżu i prognozie pogody w okolicy, wybierz plażę zgodnie z uzyskanymi informacjami. Na plażach pozamiejskich nie ma nadzoru i tylko na niektórych są ostrzeżenia o stanie morza. Na tych plażach należy zachować szczególną ostrożność.
  • Nie kąp się sam, wskazane jest, aby ktoś znajomy pozostał na brzegu, aby w razie potrzeby wezwać pomoc.
  • W przypadku wciągnięcia przez prąd strugowy staraj się zachować spokój i nie płynąć w kierunku brzegu, daj się ponieść i poruszaj się równolegle do plaży w kierunku, gdzie fale są najbliżej, aż wyjdziesz z prądu, a gdy już się z niego wyrwiesz, wtedy płyń bezpośrednio w kierunku brzegu. Jeśli nie jesteś w stanie uciec, utrzymać się na powierzchni, krzyczeć i machać rękami o pomoc, sam prąd prawdopodobnie zaniesie cię nieco dalej, bo zwykle nie jest on zbyt długi. Jeśli w pobliżu znajdują się boje, trzymaj się ich i wzywaj pomoc.
  • Nie należy wchodzić do wody nagle po dłuższym przebywaniu na słońcu. Wejdź powoli i obniżaj temperaturę ciała stopniowo, najpierw chłodząc nogi, ręce, pachy i szyję, a następnie pozostań w wodzie przez kilka minut.
  • Nie kąp się, gdy dużo zjadłeś, jesteś bardzo zmęczony, źle się czujesz lub jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków.