Get Adobe Flash player
Strona Główna Aktualności

Narada pionu kontrolno-rozpoznawczego 9-10 listopada 2017 r.

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG

 

Turniej piłki siatkowej strażaków na szczeblu okręgu III – powiat kazimierski

10 listopada 2017 roku w hali sportowej Kazimierskiego Ośrodka Sportowego odbył się zorganizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej turniej w piłkę siatkową strażaków na szczeblu okręgu III o puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. W turnieju udział wzięły 4 drużyny reprezentujące: KP PSP w Pińczowie, KP PSP we Włoszczowie, KM PSP Kielce (JRG 3 Kielce) oraz reprezentacja KP PSP w Kazimierzy Wielkiej. Celem rozgrywek było wyłonienie najlepszej drużyny z grupy drużyn startujących na szczeblu okręgu III. Po rozegraniu wszystkich meczy i podsumowaniu wyników kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I miejsce – KP PSP Pińczów,

II miejsce – KP PSP Kazimierza Wielka,

III miejsce – KP PSP Włoszczowa ,

IV miejsce – KM PSP Kielce (JRG 3 Kielce).

Drużyna JRG Pińczów zdobywając I miejsce zakwalifikowała się do rozgrywek finałowych.
Puchar dla najlepszej drużyny oraz dyplomy dla drużyn startujących wręczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Żarek, który w krótkim wystąpieniu pogratulował zwycięstwa drużynie z Pińczowa oraz podziękował wszystkim startującym drużynom za zaangażowanie i udział w przeprowadzonych rozgrywkach.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: źródło własne JRG Kazimierza Wielka

SAM_1904.JPG SAM_1907.JPG SAM_1909.JPG SAM_1911.JPG SAM_1912.JPG SAM_1915.JPG SAM_1919.JPG SAM_1922.JPG SAM_1925.JPG SAM_1927.JPG SAM_1932.JPG SAM_1934.JPG SAM_1937.JPG

 

Nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w uznaniu za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, wysoki poziom dyscypliny służbowej przyznał nagrody finansowe ze środków budżetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowanych na 2017 r. dla strażaków realizujących zadania służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany. Wręczenia stosownych decyzji w KP PSP Kazimierza Wielka dokonano w dniu 7 listopada b.r. podczas uroczystego apelu.

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło KP PSP Kazimierza Wielka

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG

 

Podsumowanie ćwiczeń powiatowych"EUFORIA 2017"

W dniu 6 listopada 2017 r. w budynku Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej odbyło się podsumowanie ćwiczeń powiatowych pod kryptonimem "EUFORIA 2017".

Przypomnijmy - ćwiczenia odbyły się w dniu 29 września 2017 roku na terenie gminy Kazimierza Wielka w następujących miejscowościach: Kazimierza Mała oraz Zagórzyce.

Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru Domu Weselnego ,,Euforia’’.

Łącznie w ćwiczeniach zaangażowanych było ponad 114 strażaków z terenu powiatu kazimierskiego oraz pluton OSP z WOO ,,Południe’’ z terenu powiatu buskiego.

Podsumowanie ćwiczeń składało się z dwóch części:

- przedstawienia oceny ćwiczeń, wniosków, uwag i spostrzeżeń przez zespół rozjemców,

-dyskusja i wymiana poglądów na tematy:

- organizacja ćwiczeń powiatowych, propozycje zmian itp.,

- przygotowanie sił i środków PSP oraz OSP do działań ratowniczo-gaśniczych,

- współpraca z służbami i podmiotami współdziałającymi (Policja, Pogotowie ratunkowe, Zespoły zarządzania kryzysowego, Nadzór budowlany).

Podsumowaniu przewodniczyli:

- bryg. Tomasz Bajerczak – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

- kpt. Marcin Oziębło – Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej.

- kpt. Ryszard Stańczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego w KW PSP Kielcach.

Głównym rozjemcą ćwiczeń był kpt. Mateusz Tarka – Zastępca Dowódcy JRG w Pińczowie. Całokształt ćwiczeń w zakresie organizacji, zabezpieczenia logistycznego, pozoracji stref roboczych oraz przygotowania JRG Kazimierza Wielka do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych został pozytywnie oceniony.

Na zakończenie spotkania Z-ca Komendanta Wojewódzkiego bryg. mgr inż. Tomasz Bajerczak zwrócił szczególną uwagę, aby cały czas utrzymywać dobrą współpracę z jednostkami OSP i służbami współdziałającymi na terenie powiatu.

Korzystając z okazji bryg. Bajerczak dokonał wizytacji w pomieszczeniach KP i JRG Kazimierza Wielka pozytywnie je oceniając.

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG

 

Akcja pierwszaki zdrowo i bezpiecznie do szkoły – powiat kazimierski

06 listopada 2017 roku o godzinie 1000 strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej, wzięli czynny udział w organizowanej przez redakcję „Echa Dnia” akcji edukacyjnej „Pierwszaki 2017/2018 zdrowo i bezpiecznie do szkoły”. Spotkanie to skierowane było do uczniów klas pierwszych ze szkół podstawowych z terenu powiatu kazimierskiego i odbyło się ono w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Podczas kilku minutowej prelekcji przekazano najmłodszym najważniejsze informację dotyczące specyfiki pracy w straży pożarnej, omówiono zasady prawidłowego sposobu alarmowania służb ratowniczych oraz częściowo zaprezentowano sprzęt gaśniczy używany podczas działań ratowniczo-gaśniczych. W czasie spotkania nawiązano również do podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz reagowania na różnego rodzaju sytuacje z jakimi dzieci mogą się spotkać w drodze do szkoły i ze szkoły oraz podczas spędzania czasu wolnego.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: źródło własne JRG Kazimierza Wielka

IMG-0525.JPG IMG-0528.JPG IMG-0536.JPG IMG-0541.JPG IMG-0542.JPG

 

W Dzień Zaduszny uczczono pamięć zmarłych strażaków

2 listopada, zapalając symboliczne znicze w związku z Dniem Zadusznym uczczono pamięć zmarłych strażaków, służących w szeregach Straży Pożarnej na terenie ziemi kazimierskiej. Strażacy Ci odeszli na wieczną służbę. Warto podtrzymywać pamięć o tych, którzy już odeszli z naszych szeregów, których łączyła ta sama pasja – ratowanie życia i zdrowia drugiego człowieka, bo będą oni żyć nadal tak długo jak długo tylko o nich będziemy pamiętać...Pamięci naszej polecono również bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego poległych za wolność Ojczyzny.

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: kpt. Marcin Oziębło KP PSP Kazimierza Wielka

1.JPG 3.JPG 5.JPG

 

I memoriał w piłkę halową ku czci Św. Pamięci Piotra Siemińskiego-funkcjonariusza KP PSP w Proszowicach

20.10.2017 r. na oficjalne zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Proszowicach bryg. mgr inż. Janusza Chawińskiego-organizatora turnieju, na ziemi proszowickiej rozegrano I memoriał w piłkę halową ku czci Św. Pamięci Piotra Siemińskiego-funkcjonariusza KP PSP w Proszowicach, który zmarł parę miesięcy temu w młodym wieku. W zmaganiach wzięło udział łącznie 6 drużyn reprezentujących Komendy Powiatowe PSP w Kazimierzy Wielkiej, Miechowie, Proszowicach, JRG nr 4 i 7 z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Ochotniczą Straż Pożarną z Wierzbna. Była to okazja, by uczcić pamięć Św. P. Piotrka, który reprezentował szeregi KP PSP Proszowice w wielu zawodach sportowych. KP PSP Proszowice woj. małopolskie graniczy terytorialnie z KP PSP Kazimierza Wielka i niejednokrotnie strażacy biorą udział we wspólnych akcjach ratowniczo-gaśniczych czy ćwiczeniach.

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: kpt. Marcin Oziębło KP PSP Kazimierza Wielka

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG

 

„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny’’

5 października 2017 r. w Szkołach Podstawowych w miejscowościach: Kamieńczyce oraz Cudzynowice odbyła się próbna ewakuacja dzieci oraz ich opiekunów i nauczycieli, połączona z pogadanką w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny’’. W ewakuacji brał udział Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło wraz z oficerami z KP PSP w Kazimierzy Wielkiej. W trakcie trwania ćwiczeń omówiono postępowanie w przypadku powstania pożaru i innych zagrożeń. Zapoznano dzieci i opiekunów z zagrożeniami związanymi z rozpoczynającym się sezonem grzewczym w budynkach, omówiono sposób prawidłowego alarmowania służb ratowniczych oraz sprawdzono praktyczne możliwości ewakuacji. Strażacy zaprezentowali również sprzęt znajdujący się na samochodzie pożarniczym używany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Opracowanie: Marta Młyńczak KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: kpt. Marcin Oziębło KP PSP Kazimierza Wielka

1.JPG 100_5518.JPG 100_5537.JPG 100_5538.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG kreci.jpg

 

ĆWICZENIA POWIATOWE pk. „EUFORIA 2017” – powiat kazimierski

29 września 2017 roku na obiekcie domu weselnego Euforia w Kazimierzy Małej powiat kazimierski miały miejsce ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem "EUFORIA 2017". Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa PSP w Kazimierzy Wielkiej. Do ćwiczeń aktywnie włączyły się również: Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego oddział w Kazimierzy Wielkiej, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Miejsko Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Kazimierzy Wielkiej. Ćwiczenia zostały przeprowadzone z udziałem sił i środków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, powiatowej kompani odwodowej powiatu kazimierskiego oraz sił i środków kompani gaśniczej „Południe” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Założenia do ćwiczeń obejmowały trzy zasadnicze epizody, uzupełniane o podgrywki, które spowodowały określoną reakcję strażaków ratowników, służb ratowniczych oraz podmiotów współdziałających podczas ćwiczeń. Główny epizod dotyczył działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru klatki schodowej i dachu w budynku domu weselnego, epizod drugi to awaria sieci hydrantowej w miejscowości Kazimierza Mała natomiast epizod trzeci dotyczył działań ratowniczych przy ewakuacji spadochroniarza zawieszonego na drzewie na wysokości około 8 metrów.

Głównymi celami ćwiczeń było między innymi:

- zapoznanie się ze specyfiką działań ratowniczo-gaśniczych na tego typu obiektach,

- sprawdzenie zasad alarmowania i dysponowania sił i środków PSP i OSP,

- sprawdzenie gotowości operacyjnej i wyszkolenia strażaków w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych,

- sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności,

- praktyczne sprawdzenie możliwości współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi podmiotami i służbami ratowniczymi,

- doskonalenie dowodzenia na szczeblu poziomu interwencyjnego i taktycznego.

Ćwiczenia obserwowali przedstawiciele: 

- Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach,

- Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,

- Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej,

- Starostwa Powiatowego,

- Przedstawiciele Komend Powiatowych z Buska Zdroju, Pińczowa, Staszowa jako rozjemcy ćwiczeń.

W ćwiczeniach udział wzięli strażacy PSP i OSP, policjanci, ratownicy z ŚCRM iTS Oddział Kazimierza Wielka. Łącznie ponad 150 osób. W rolę pozorantów wcieliło się 10 druhów z jednostek OSP Sielec Kolonia, OSP Topola i OSP Podolany.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: archiwum JRG Kazimierza Wielka

1.jpg 10.JPG 10A.JPG 11.JPG 12.JPG 16.JPG 17.jpg 3.JPG 4.JPG 4A.JPG 5.JPG 6A.JPG 7.JPG 7A.JPG 8.JPG 9.JPG

 

Ćwiczenia na obiekcie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach – powiat kazimierski

W dniach 19-21 września 2017 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej oraz jednostek OSP Bejsce, OSP Sędziszowice z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG), oraz OSP Czyżowice, OSP Królewice spoza KSRG uczestniczyli w ćwiczeniach taktyczno-bojowych na obiekcie Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach. Ćwiczenia te pozwoliły ratownikom ze wszystkich zmian służbowych oraz druhom ochotnikom uzyskać, informacje dotyczące charakterystyki obiektu, zagrożeń jakie mogą wystąpić na tego typu obiektach, rozmieszczeniem pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, rozmieszczeniem głównych zaworów odcinających media, ilością zabezpieczeń przeciwpożarowych znajdujących się na obiekcie, ilością osób przebywających w obiekcie oraz sposobem dozorowania obiektu. W części praktycznej, która została przeprowadzona 19 września br. w wyniku nieszczelności przewodu kominowego dochodzi do pożaru na poddaszu budynku szkoły. Celem głównym ćwiczonego epizodu było przeprowadzenie przez dyrekcję placówki próbnej ewakuacji, zapoznanie uczniów i pracowników z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru oraz jak najszybsze jego zlokalizowanie, ugaszenie i usunięcie zagrożenia. Przećwiczony epizod pozwolił ratownikom doskonalić umiejętności dowodzenia, ewakuacji osób ze strefy niebezpiecznej przy wykorzystaniu drabin przystawnych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, prowadzenia łączności. Strażacy mieli również możliwość sprawdzenia podjazdu dla samochodów gaśniczych i specjalnych, rozstawienia podnośnika oraz rozpoznali możliwość zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych. Ostatnim punktem ćwiczeń była prezentacja sprzętu oraz przeprowadzenie pogadanki edukacyjnej z dziećmi i nauczycielami na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa w związku z promowaniem ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: źródło własne JRG Kazimierza Wielka

100_5510.JPG 100_5513.JPG 100_5514.JPG 100_5518.JPG 100_5520.JPG 100_5535.JPG 100_5537.JPG 100_5538.JPG 100_5543.JPG 100_5548.JPG

 

15.09.2017 r. Rozgrywki w piłkę nożną strażaków na szczeblu okręgu III – powiat kazimierski

15 września 2017 roku w hali sportowej Kazimierskiego Ośrodka Sportu odbył się zorganizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej turniej w piłkę nożną (halową) strażaków na szczeblu okręgu III o puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. W rozgrywkach udział wzięły 4 drużyny reprezentujące: KP PSP w Pińczowie, KP PSP w Staszowie, KM PSP Kielce (JRG 2 Kielce) oraz reprezentacja KP PSP w Kazimierzy Wielkiej. Celem rozgrywek było wyłonienie najlepszej drużyny z grupy drużyn startujących na szczeblu okręgu III. Po rozegraniu wszystkich meczy i podsumowaniu wyników kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I miejsce – JRG 2 Kielce,

II miejsce – KP PSP Pińczów,

III miejsce – KP PSP Kazimierza Wielka,

IV miejsce – KP PSP Staszów.

Zwycięska drużyna z JRG 2 Kielce wygrywając zmagania na szczeblu okręgu III zakwalifikowała się do rozgrywek finałowych. Puchar dla najlepszej drużyny oraz dyplomy dla wszystkich drużyn startujących wręczył Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło, który w krótkim wystąpieniu pogratulował startującym drużynom za zaangażowanie i udział w rozgrywkach.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: kpt. Marcin Oziębło

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG

 

Powołanie Z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. mgr inż. Marcina Żarka.

W dniu 13 września br. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie z pracownikami Komendy, na którym odczytano akt powołania na stanowisko Z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. mgr inż. Marcina Żarka.

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4_2.JPG 5.JPG

 

SPOTKANIE Z KOMENDANTAMI GMINNYMI I NACZELNIKAMI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU POWIATU

W dniu 3 września br. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie z Komendantami Gminnymi Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kazimierskiego. Prowadzącym naradę był p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Żarek. Tematami spotkania były:

1. Działalność operacyjna Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu:

- dysponowanie do zdarzeń,

- wyjazdy do zdarzeń,

- działania ratowniczo-gaśnicze,

- wypadki ratowników,

- kolizje pojazdów pożarniczych,

- przekazywanie miejsca zdarzenia,

- udział w ćwiczeniach i szkoleniach.

2. Skład i zasady dysponowania Kazimierskiej Kompanii Odwodowej.

3. Bieżące funkcjonowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W spotkaniu uczestniczyło 44 druhów OSP.

Tekst: kpt. Marcin Żarek

Zdjęcia: mł. asp. Arkadiusz Lewicki

100_5431.JPG 100_5432.JPG 100_5436.JPG 100_5439.JPG 100_5440.JPG 100_5442.JPG

 

Święto Wojska Polskiego 18 sierpnia 2017

Koło nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kazimierzy Wielkiej po raz kolejny obchodziło Święto Wojska Polskiego. Uroczystość otworzył ppłk dr Tadeusz Podkowa-Prezes Koła nr 11 ZŻWP przytaczając historię zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Powiatowy kapelan służb mundurowych ks. dziekan Marian Fatyga, Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło, Z-ca Komendanta Policji w Kazimierzy Wielkiej podinsp. Jacek Piwowarski, Burmistrz MiG Kazimierza Wielka Adam Bodzioch. Były medale i odznaczenia.

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło

Zdjęcia: Zdzisław Pilarski

swWP_1.JPG swWP_10.JPG swWP_12.JPG swWP_14.JPG swWP_15.JPG swWP_2.JPG

 

Wizyta delegacji strażaków z Austrii w KP PSP Kazimierza Wielka – powiat kazimierski

Dnia 11 sierpnia 2017 roku na zaproszenie OSP z KSRG Sędziszowice naszą Komendę Powiatową odwiedziła kilkuosobowa grupa strażaków ochotników z Freiwillige Feuerwehr Theresienfeld z Austrii, oraz jeden strażak z zawodowej straży pożarnej z Wiednia. W trakcie wizyty goście mieli możliwość zwiedzenia nowej strażnicy komendy, zapoznania się z organizacją ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kazimierskiego, posiadanym w jednostce ratowniczo-gaśniczej wyposażeniem zarówno do celów gaśniczych jak i ratowniczych. Na zakończenie pobytu goście wyrazili chęć utrzymywania i poszerzania dalszej współpracy partnerskiej oraz kolejnego spotkania, tym razem u naszych gości w jednostce OSP Freiwillige Feuerwehr Theresienfeld w Austrii.

DSC05153.JPG DSC05155.JPG

 

KRĘCI MNIE BEZPIECZENSTWO – powiat kazimierski

10 sierpnia 2017 roku Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Kazimierzy Wielkiej odwiedziła 59 osobowa grupa dzieci z gminy Czarnocin spędzająca tegoroczny letni wypoczynek w formie półkolonii w budynku Publicznego Gimnazjum w Cieszkowach. Podczas pouczającej wycieczki staraliśmy się przybliżyć specyfikę pracy strażaka, zaprezentować sprzęt używany na co dzień oraz nawiązać do podstawowych zasad bezpieczeństwa w okresie letnim a także reagowania na różnego rodzaju sytuacje z jakimi mogą się spotykać dzieci w czasie wakacji. Była to kolejna okazja promowania akcji "KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO". Dzieci wykazały się wielkim zainteresowaniem, a czerwone wozy zrobiły na nich bardzo duże wrażenie. Oczywiście nie zabrakło pokazu zjazdu "na rurze" oraz zaprezentowania umundurowania bojowego strażaka i operowania ulubioną przez dzieci „sikawką”. Wizyta była połączeniem przyjemnego z pożytecznym o czym świadczyła radość wypisana na twarzach dzieci oraz głośne "DZIĘ-KU-JE-MY!!".

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: źródło własne JRG Kazimierza Wielka

P1090255.JPG P1090258.JPG P1090264.JPG P1090272.JPG P1090274.JPG

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

„Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej informuje, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Drożejowic wygrała wojewódzki etap konkursu organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pt. „Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji” i jednocześnie zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego.

W konkursie ogólnopolskim film autorstwa OSP Drożejowice rywalizuje ze zwycięskimi filmami z innych województw. Nagrodę za I miejsce w finale krajowym odbierze jednostka, która do dnia 10 sierpnia br. uzyska więcej polubień na profilu facebook’owym ARMIR pod linkiem:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226161094156913&id=116182911821409

W związku z powyższym zachęcamy do polubienia filmu jednostki OSP Drożejowice reprezentującej województwo świętokrzyskie, powiat Kazimierza Wielka oraz Miasto i Gminę Skalbmierz.

 

Ćwiczenia market „PEPCO” w Kazimierzy Wielkiej – powiat kazimierski

W dniach 12-14 lipca 2017 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej oraz jednostek OSP Skalbmierz, OSP Kocina z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG), uczestniczyli w ćwiczeniach taktyczno-bojowych na obiekcie marketu „PEPCO” w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Kolejowej. Ćwiczenia te pozwoliły ratownikom ze wszystkich zmian służbowych oraz druhom ochotnikom uzyskać, informacje dotyczące charakterystyki obiektu, zagrożeń jakie mogą wystąpić na tego typu obiektach, rozmieszczeniem pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, rozmieszczeniem głównych zaworów odcinających media oraz ilością zabezpieczeń przeciwpożarowych znajdujących się na obiekcie. W części praktycznej która została przeprowadzona 13 lipca br. udział wzięła jedna ze zmian służbowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej oraz dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG (OSP Skalbmierz, OSP Kocina), a założeniem był powstały na wskutek zwarcia w instalacji elektrycznej pożar w pomieszczeniu socjalnym. Przećwiczony epizod pozwolił ratownikom doskonalić umiejętności z zakresu taktyki zwalczania pożarów, elementów dowodzenia oraz organizacji łączności. Strażacy mieli również możliwość sprawdzenia podjazdu dla samochodów gaśniczych oraz rozpoznali możliwość zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: źródło własne JRG Kazimierza Wielka

1.jpg 2.jpg

 

Fala upałów na terenie woj. świętokrzyskiego

Instytut meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w dnu 1 sierpnia temperaturę maksymalną od 31°C do 33°C, temperatura minimalna w nocy z 1 na 2 sierpnia od 21°C do 23°C. W dniu 2 sierpnia temperatura maksymalna od 33°C do 36°C, temperatura minimalna w nocy z 2 na 3 sierpnia od 15°C do 19°C. W dniu 3 sierpnia temperatura maksymalna od 28°C do 31°C.

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12 – 13.

- dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, a jeżeli jest to niezbędne, to koniecznie z nakryciem głowy;

- należy nawadniać organizm – pić dużo wody, najlepiej niegazowanej;

- pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 50-60 °C;

- należy ograniczyć opalanie, ponieważ zbyt długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe dla organizmu, który łatwo może ulec przegrzaniu, a skóra poparzeniu. Należy przebywać na słońcu nie dłużej niż maksymalnie 2 godz. stosując przy tym kremy ochronne;

- w ciągu dnia należy zamykać w domu okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń (szczególnie po stronie nasłonecznionej). Okna należy otwierać nocą, kiedy temperatura jest niższa – jeżeli oczywiście warunki bezpieczeństwa na to pozwalają;

- należy unikać forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia. Wysiłek fizyczny, jak np. bieganie może doprowadzić do odwodnienia, skurczów mięśni spowodowanych odwodnieniem i utratą minerałów, przegrzaniem organizmu lub udaru cieplnego;

- należy nosić lekką i przewiewną odzież z tkanin naturalnych, w jasnych kolorach. Wspomoże to właściwą termoregulację organizmu;

- należny unikać picia kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru – sprzyjają one odwodnieniu organizmu;

- osoby przyjmujące leki, powinny być w kontakcie z lekarzem, aby sprawdzić jaki wpływ mają one na termoregulację i równowagę wodno-elektrolitową;

- jeśli odczuwamy zawroty głowy, osłabienie, niepokój lub dotkliwe pragnienie i ból głowy, należy skontaktować się z dyspozytorem medycznym, dzwoniąc pod numer alarmowy. Jeśli to możliwe należy przenieść się w chłodne miejsce;

- należny unikać skrajnych temperatur – osoby, które pracują w klimatyzowanych pokojach nie powinny od razu wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał – może to spowodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi;

- będąc nad wodą należy pamiętać, że nie wolno gwałtownie wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniu – zanim zaczniemy pływać, należy opłukać ciało wodą, do której wchodzimy i dopiero wtedy powoli się w niej zanurzyć;

- będąc w podróży, należy częściej robić przerwy i odpoczywać w zacienionych miejscach, by złagodzić negatywny wpływ wysokich temperatur na koncentrację;

- w upalne dni należy przygotowywać lekkie posiłki, bazujące na owocach i warzywach, które dostarczają organizmowi niezbędnych składników mineralnych i witamin, a unikać tłustych, smażonych i wysokokalorycznych dań, które dodatkowo obciążają i tak zmęczony upałem organizm;

- należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ sprzyja to odwodnieniu organizmu.

1.jpg

 

Apel „Bezpieczne wakacje 2017”

Wszyscy uczniowie z utęsknieniem czekają na zbliżające się wakacje, które powinny się wiązać jedynie z miłymi wspomnieniami.

Organizatorów wypoczynku zobowiązuję do bezwzględnego przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U.Nr 109, poz.719/. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości tutejsza Komenda służy pomocą w tym zakresie.

W związku z licznymi przypadkami utonięć podczas trwania wakacji szczególnie apelujemy do właścicieli i zarządców akwenów wodnych, które są wykorzystywane jako kąpieliska do przestrzegania i stosowania zaleceń Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych /t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.656/.

Powiat kazimierski to teren typowo rolniczy, a wakacje to okres nasilonych letnich prac polowych.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Chrońmy nasze domy i rodziny, a szczególnie dzieci przed nieszczęściem! Zróbmy wszystko, aby czas wzmożonej pracy w gospodarstwach upłynął bez wypadków i pożarów, których ofiarami stałyby się dzieci. Ofiarami najczęściej z winy dorosłych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia nie wahajmy się zwrócić o pomoc a l a r m u j ą c

STRAŻ POŻARNĄ TEL. 998 lub 112

Zachować spokój i nie dopuścić do paniki.

Po uzyskaniu połączenia telefonicznego ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:

- gdzie wystąpiło zdarzenie (pożar, klęska, itp.), dokładny adres, nazwę obiektu, piętro, itp.,

- co zaistniało lub co się pali, np. pali się pomieszczenie magazynowe, palą się gazy palne, itp.,

- czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,

- numer telefonu, z którego zgłaszamy zdarzenie oraz swoje imię i nazwisko.

UWAGA:

Odłożyć słuchawkę można dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że straż pożarna przyjęła zgłoszenie. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

 

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

Koleżanki i Koledzy!

Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci.

Fundacja "Dorastaj z Nami" prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin.

Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”.

Dziękujemy za każdą wpłatę.

Link do strony akcji: https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/

grafika.jpg

 

SPOTKANIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA OSP ZE ŚRODKÓW MSWiA

Dnia 6 lipca 2017 r. w KP PSP w Kazimierzy Wielkiej zorganizowane zostało spotkanie z burmistrzami ,wójtami, przedstawicielami wójtów gmin z terenu powiatu kazimierskiego w sprawie dotacji środków finansowych MSWiA dla jednostek OSP spoza KSRG na realizację zadań:

1.Zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP spoza KSRG

2.Przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych i informacji na temat wykorzystania w/w dotacji na terenie powiatu.

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło

Zdjęcia: Rafał Szostak

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG

 

X Powiatowe Zawody w Sporcie Pożarniczym jednostek OSP, KDP i MDP powiatu kazimierskiego

02 lipca 2017 roku na stadionie sportowym MLKS SPARTA przy ul. Głowackiego w Kazimierzy Wielkiej zostały rozegrane X Powiatowe Zawody w Sporcie Pożarniczym jednostek OSP, KDP i MDP z powiatu kazimierskiego do których przystąpiły łącznie 23 drużyny reprezentujące gminy Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin oraz Opatowiec. W kategorii MDP zawody zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych z 2010 roku, natomiast w kategorii seniorów zgodnie z regulaminem Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z 2011 roku. Strażackie zmagania rozpoczęły się uroczystą zbiórką oraz złożeniem meldunku na ręce druha Jana Nowak Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, a jednocześnie Starostę powiatu kazimierskiego przez dowódcę zawodów dh Krzysztofa Wojtasika. W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zostały rozegrane dwie konkurencje sztafeta 400 m z przeszkodami oraz ćwiczenie rozwinięcia bojowego. Natomiast w kategorii OSP i KDP rozegrano sztafetę pożarniczą 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie rozwinięcia bojowego. O końcowym rezultacie decydował łączny czas uzyskany w poszczególnych konkurencjach oraz poprawność ich wykonania. Nadzór nad zapewnieniem jednakowych warunków startów dla wszystkich uczestników oraz ich prawidłowym przebiegiem sprawowała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej pod przewodnictwem sędziego głównego kpt. Marcina Żarka. Zmaganiom bacznie przyglądali się przybyli włodarze w osobach starosty kazimierskiego Jana Nowaka, burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz Michała Markiewicza, wiceburmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Łukasza Maderaka, wójta gminy Bejsce Józefa Zuwały, wójta gminy Czarnocin Marii Kasperek, sekretarza gminy Opatowiec Łukasza Marca oraz zaproszeni goście i rzesza fanów i sympatyków pożarnictwa. Po zakończeniu wszystkich startów i podsumowaniu wyników w poszczególnych kategoriach kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Klasyfikacja końcowa zawodów w kategorii OSP:

1. miejsce OSP DROŻEJOWICE z wynikiem łącznym – 97,0 pkt. (lepszy czas ćwiczenia bojowego)

2. miejsce OSP SIELEC KOLONIA z wynikiem łącznym – 97,0 pkt.

3. miejsce OSP SĘDZISZOWICE z wynikiem łącznym – 97,9 pkt.

4. miejsce OSP GABUŁTÓW z wynikiem łącznym – 99,2 pkt.

5. miejsce OSP CZYŻOWICE z wynikiem łącznym – 102,2 pkt.

6. miejsce OSP DONATKOWICE z wynikiem łącznym – 107,7 pkt.

7. miejsce OSP BOSZCZYNEK z wynikiem łącznym – 108,0 pkt.

8. miejsce OSP KRZCZONÓW z wynikiem łącznym – 110,0 pkt.

9. miejsce OSP CIESZKOWY z wynikiem łącznym – 118,8 pkt.

10. miejsce OSP BIEGLÓW z wynikiem łącznym – 119,9 pkt.

11. miejsce OSP KOCINA z wynikiem łącznym – 132,9 pkt.

Klasyfikacja końcowa zawodów w kategorii KDP:

1. miejsce KDP GABUŁTÓW z wynikiem łącznym – 135,4 pkt.

2. miejsce KDP KRZCZONÓW z wynikiem łącznym – 144,6 pkt.

3. miejsce KDP SIELEC KOLONIA z wynikiem łącznym – 146,9 pkt.

Klasyfikacja końcowa zawodów w kategorii MDP „chłopięcych”:

1. miejsce MDP SŁONOWICE z wynikiem łącznym – 1051,8 pkt.

2. miejsce MDP BIEGLÓW z wynikiem łącznym – 1047,7 pkt.

3. miejsce MDP DROŻEJOWICE z wynikiem łącznym – 1042,7 pkt.

4. miejsce MDP SKALBMIERZ z wynikiem łącznym – 1042,6 pkt.

5. miejsce MDP KSANY z wynikiem łącznym – 1036,9 pkt.

Klasyfikacja końcowa zawodów w kategorii MDP „dziewczęcych”:

1. miejsce MDP GABUŁTÓW z wynikiem łącznym – 1025,5 pkt.

2. miejsce MDP CIESZKOWY z wynikiem łącznym – 1022,2 pkt.

3. miejsce MDP KRÓLEWICE z wynikiem łącznym – 1016,6 pkt.

4. miejsce MDP TOPOLA z wynikiem łącznym – 1006,5 pkt.

Po zakończonych startach wszystkie reprezentacje w poszczególnych kategoriach otrzymały nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, Urzędy Gmin z terenu powiatu kazimierskiego, Komendę Powiatową PSP w Kazimierzy Wielkiej oraz sponsorów i sympatyków ochrony przeciwpożarowej. Nagrody puchary i dyplomy wręczali druh Jana Nowak - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP a jednocześnie Starosta powiatu kazimierskiego, kpt. Marcin Oziębło - Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej, włodarze gmin oraz fundatorzy nagród. W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej składamy gorące podziękowania wszystkim fundatorom nagród, zarządowi MLKS Sparta, orkiestrze dętej z Gorzkowa pod batutą Pana Leszka Nowaka oraz licznie przybyłej rzeszy widzów i kibiców.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: archiwum Zdzisław Pilarski

IMG_0693.jpg IMG_0698.jpg IMG_0701.jpg IMG_0707.jpg IMG_0710.jpg IMG_0720.jpg IMG_0721.jpg IMG_0733.jpg IMG_0736.jpg IMG_0746.jpg IMG_0749.jpg IMG_0756.jpg IMG_0760.jpg IMG_0775.jpg IMG_0777.jpg IMG_0786.jpg

 

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stradowie.

W niedzielę 2 lipca 2017 roku o godzinie 1500 Mszą Św., którą koncelebrował proboszcz parafii w Stradowie ks. Arkadiusz Borusiński, rozpoczęły się obchody Jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stradowie.

Po Mszy Św. nastąpił uroczysty przemarsz na plac obok remizy OSP. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała pani Maria Kasperek, Wójt Gminy Czarnocin. Następnie rys historyczny jubilatki odczytał druh Ryszard Zadara. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznak przyznanych przez Oddziały Związku OSP RP druhom jednostek OSP z terenu Gminy Czarnocin. Odznaczeni zostali m. in. wszyscy druhowie z jednostki OSP Stradów z długoletnim stażem. Nie zabrakło również przemówień zaproszonych gości.

Podczas uroczystości struktury Państwowej Straży Pożarnej reprezentował kpt. Marcin Żarek, p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej odczytując list gratulacyjny, który z okazji jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stradowie wystosował Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Czajka. W drugiej części swojego przemówienia kpt. Marcin Żarek pogratulował druhom jednostki jubilatki bogatej historii, podziękował, że w jej szeregach mógł rozpocząć swoją przygodę z pożarnictwem oraz życzył kolejnych przynajmniej 10 lat, tak abyśmy razem mogli w dobrym zdrowiu świętować następny jubileusz 100-lecia w roku 2027.

Na zakończenie odbyła się uroczysta defilada pododdziałów OSP, którą prowadził Komendant Gminny OSP druh Józef Cetnarski, a ton jej nadawała Orkiestra Strażacka ze Skalbmierza pod batutą kapelmistrza Roberta Basiaka.

Opracowanie: kpt. mgr inż. poż. Marcin Żarek

Zdjęcia: KP PSP Kazimierza Wielka

DSCN8023.jpg ospstradow2017014.jpg ospstradow2017041.jpg ospstradow2017050.jpg ospstradow2017051.jpg ospstradow2017061.jpg ospstradow2017088.jpg ospstradow2017140.jpg

 

Poradnik „Hymn Polski” czyli jak śpiewać z szacunkiem i bez błędów

Najnowsza publikacja MSWiA dotycząca symboli narodowych zatytułowana „Hymn Polski” powstała z myślą o wszystkich, którzy chcą śpiewać nasz hymn z szacunkiem. Jej autorami są Przemysław Rey – dyrektor Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i Małgorzata Gańska – kustosz tego Muzeum. Ta bogato ilustrowana książeczka zawiera informacje, które pomogą zrozumieć znaczenie słów Mazurka Dąbrowskiego i poznać jego historię. W poradniku znajdują się także zapis nutowy oraz wskazówki dotyczące zachowania podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu.

Jeden z rozdziałów jest poświęcony najczęściej popełnianym błędom. Już w XIX wieku w tekst pierwszej zwrotki wkradł się błąd zaczęto śpiewać “póki” zamiast “kiedy my żyjemy”. W drugiej zwrotce Pieśni Legionów, w hymnie jest to zwrotka trzecia, Józef Wybicki błędnie zapisał nazwisko “Czarnecki”, poprawnie brzmi ono “Czarniecki”. Kolejnym błędem jest śpiewanie w trzeciej zwrotce poświęconej hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu “wrócił się/ rzucił się/” “rzucim się przez morze”. W poprawnej wersji naszego hymnu ten wers brzmi: “wrócim się przez morze”. W ostatniej zwrotce bardzo często błędnie śpiewane są dwa pierwsze wersy naszego hymnu. Wiele osób śpiewa: “Mówił ojciec do swej Basi cały zapłakany”, zamiast: “Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany”.

Poradnik pt. „Hymn Polski” jest dostępny poniżej w formie pliku do czytania i do samodzielnego wydrukowania, podobnie jak publikacja pt. „Biało-Czerwona”, która już cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Poradnik „Hymn Polski” czyli jak śpiewać z szacunkiem i bez błędów

hymn_1-31064_g_hy.jpg

 

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze w Bejscach – powiat kazimierski

25 czerwca 2017 roku na boisku szkolnym przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach odbyły się już ostatnie w bieżącym roku eliminacje Gminnych Zawodów Sportowo Pożarniczych na terenie powiatu kazimierskiego. Do rywalizacji o miano najlepszych drużyn w swoich kategoriach stanęły reprezentacje jednostek OSP i MDP z terenu gminy Bejsce. Łącznie w zawodach, które rozegrane zostały w konkurencjach sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe rywalizowało 7 drużyn, (6 z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych męskich, 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewczęca). Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Bejscach st. kpt. Krzysztofa Jacha, uroczystego otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach – Wójt Gminy Bejsce – Józef Zuwała. Nadzór nad zapewnieniem jednakowych warunków startów dla wszystkich uczestników oraz ich prawidłowym przebiegiem sprawowała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Andrzej Krupa. Zawody przeprowadzone zostały zgodnie z obowiązującym regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z 2011 roku.

Klasyfikacja końcowa zawodów w kategorii OSP przedstawia się następująco:

1. miejsce OSP SĘDZISZOWICE z wynikiem łącznym – 112,3 pkt.

2. miejsce OSP CZYŻOWICE z wynikiem łącznym – 120,4 pkt.

3. miejsce OSP BEJSCE z wynikiem łącznym – 125,7 pkt.

4. miejsce OSP PIOTRKOWICE z wynikiem łącznym – 134,2 pkt.

5. miejsce OSP MORAWIANKI z wynikiem łącznym – 141,7 pkt.

6. miejsce OSP KRÓLEWICE z wynikiem łącznym – 180,7 pkt.

Klasyfikacja końcowa zawodów w kategorii MDP „dziewczęcych” przedstawia się następująco:

1. miejsce MDP KRÓLEWICE z wynikiem łącznym – 206,0 pkt.

Nagrody i dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Bejsce wręczyli wszystkim startującym jednostkom Pan Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce oraz p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Żarek. W trakcie zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynął żaden pisemny protest oraz żaden z jego uczestników nie odniósł kontuzji oraz nie uległ wypadkowi. Należy podkreślić, że wszystkie starty stały na wysokim poziomie a ich rywalizacja rozgrywana była z duchem Fair Play. Kwalifikacje do startu w zawodach na szczeblu powiatowym z terenu gminy Bejsce uzyskały reprezentacje z jednostek OSP Czyżowice, OSP Sędziszowice i MDP dziewczęca z Królewic.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: archiwum Urząd Gminy Bejsce

1.JPG 10.JPG 11.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 5A.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG 8A.JPG 9.JPG

 
Więcej artykułów…