Get Adobe Flash player
Strona Główna Aktualności

Strażackie spotkanie opłatkowe

22 grudnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odbyło się strażackie spotkanie opłatkowe. Stało się już tradycją, że przed każdymi Świętami Bożego Narodzenia kazimierscy strażacy spotykają się złożyć sobie wzajemnie życzenia. W tym roku oprócz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej przybyli również druhowie reprezentujący Zarząd Powiatowy i Zarządy Miejsko-Gminne i Gminne OSP RP z terenu powiatu kazimierskiego. Na spotkaniu obecni byli m. in.: ks. kanonik Marian Fatyga – kapelan kazimierskich strażaków, dh Jan Nowak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP, a jednocześnie Starosta kazimierski, dh Michał Markiewicz - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP, jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz, Józef Zuwała - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP, jednocześnie Wójt Gminy Bejsce, mł. insp. Piotr Wrześniewski – Komendant Powiatowy Policji, st. bryg. w st. spocz. Marian Stoczkiewicz – Prezes Koła nr 1 Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w towarzystwie emerytowanych strażaków, Tadeusz Podkowa – Prezes Koła nr 11 Emerytów i Rencistów Żołnierzy WP, Marek Rupniewski – V-ce Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło, który przywitał wszystkie przybyłe osoby, a także podziękował druhom, pracownikom i funkcjonariuszom za wspólną pracę w minionym roku. Złożył również życzenia świąteczne i noworoczne. Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego przez ks. Mariana Fatygę przełamano się opłatkiem, przy którym składania życzeń nie było końca. Następnie wszyscy spróbowali wigilijnych potraw. Na koniec odśpiewano kilka kolęd. O oprawę muzyczną zadbał dh Robert Basiak – kapelmistrz Strażackiej Orkiestry Dętej ze Skalbmierza.

Tekst: kpt. Marcin Żarek KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: st. asp. Piotr Boksa KP PSP Kazimierza Wielka

13.JPG 22_wi.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG

 

"20 grudnia 2017 r. Spotkanie wigilijne Komendanta w Szkole Podstawowej"

20 grudnia 2017 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej uczestniczył w spotkaniu wigilijnym zainaugurowanym częścią artystyczną w wykonaniu dzieci. Spotkając się z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej apelowano o upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z niebezpieczeństwami z zakresu pożarowego jak również z innymi zagrożeniami, którym przeciwdziała Państwowa Straż Pożarna realizując m.in. ogólnopolską kampanię społeczno – informacyjną „Czad i ogień, obudź czujność” jak również „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. Korzystając z okazji wręczono kalendarze ścienne zachęcając tym samym do przekazania informacji dzieciom i młodzieży na temat konkursów organizowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego. Są to:

1.Indywidualny konkurs „Rebus z wyszukiwanką”

2.Indywidualny konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu zależy od Ciebie”

3.Klasowy konkurs na plakat „Potrafię alarmować straż pożarną”

4.Zespołowy konkurs na spot filmowy ”Żywioły i ludzie”

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło – KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: Krzysztof Kuchnecki

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG

 

"19 grudnia 2017 r. Spotkanie Komendanta"

19 grudnia 2017 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło w związku z trwającymi, ogólnopolskimi kampaniami społecznymi: „Czad i ogień, obudź czujność”, „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” spotkał się z gronem pedagogicznym oraz uczniami Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Księdza Władysława Latosa w Kamieńczycach (gm. Kazimierza Wielka). Podczas spotkania poruszono kwestie zagadnień związanych z występowaniem tlenku węgla oraz z innymi niebezpieczeństwami mogącymi wystąpić w przypadku procesu spalania. Obserwując tragiczne w skutkach wypadki komunikacyjne na terenie powiatu kazimierskiego uczulono nauczycieli, by zachowali szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów dojeżdżając, jak również wracając z pracy, oraz poza pracą. Zwrócono uwagę na szeroko pojęte znaczenie słowa BEZPIECZEŃSTWO. Bezpieczeństwo swoje, osób nam bliskich, jak również wobec innych uczestników ruchu drogowego. Wręczono kalendarze ścienne zachęcając tym samym do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło – KP PSP Kazimierza Wielka

11.JPG 22.JPG

 

SPOTKANIE Z FUNKCYJNYMI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU POWIATU – powiat kazimierski

17 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie z Prezesami oraz Naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kazimierskiego. Prowadzącym naradę był Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Żarek. Spotkanie, w którym uczestniczyło 40 druhów zostało podzielone na kilka części. W pierwszej z nich mł. bryg. Andrzej Krupa omówił i podsumował dotacje z budżetu państwa, które jednostki OSP uzyskał w 2017 roku. Były to dotacje na remonty strażnic, zakup oraz naprawy sprzętu. Po krótkiej przerwie Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Żarek w obecności Zastępy Dowódcy JRG st. kpt. Krzysztof Jach (kierownik kursu) wręczył zaświadczenia ukończenia kursu kierowców konserwatorów 12 druhom OSP. W kolejnej części Z-ca Komendanta Powiatowego PSP oraz Z-ca Dowódcy JRG podsumowali działalność operacyjno-szkoleniową jednostek OSP w 2017 roku omawiając szczegółowo wszystkie wnioski, które wynikały z ćwiczeń na obiektach oraz ćwiczeń „Euforia 2017” „Magistrala 2017” oraz „Gołoledź 2017”. Przypomniano również uwagi wynikające z ćwiczeń „Inspekcja 2017” oraz z Protokołu Inspekcji Kompanii Gaśniczej WOO. Ostatnią częścią spotkania było omówienie kampanii społecznej „Czad i Ogień. Obudź czujność”. Druhowie zostali poinformowani o potrzebie włączenia się przez nich w propagowanie tej akcji informacyjnej. Na zakończenie kpt. Marcin Żarek złożył wszystkim druhom OSP życzenia świąteczne i noworoczne, dziękując przy tym, za zaangażowanie w działalność ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kazimierskiego.

Opracowanie: kpt. Marcin Żarek – KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: asp. Sławomir Gorczyca – JRG Kazimierza Wielka

100_5686.JPG 100_5688.JPG 100_5689.JPG 100_5702.JPG 100_5703.JPG

 

Ćwiczenia „Gołoledź 2017” – powiat kazimierski

14 grudnia 2017 roku o godz. 14:00 rozpoczęły się w powiecie kazimierskim ćwiczenia pk. „Gołoledź 2017”. Celem głównym ćwiczeń było określenie stanu przygotowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom będącym w hipotermii oraz z urazami zaistniałymi w wyniku wypadku drogowego podczas zimowych warunków pogodowych. W ćwiczeniach łącznie wzięło udział 55 strażaków i 14 samochodów z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, dwa radiowozy policji (4 policjantów), Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Kazimierzy Wielkiej (2 osoby), Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Kazimierzy Wielkiej (1 osoba). Ćwiczenia oceniał przedstawiciel Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, kpt. Kamil Ciepielewski, a podsumowania dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Żarek.

Opracowanie: kpt. Marcin Żarek – KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: st. asp. Damian Węglowski – KP PSP Kazimierza Wielka

DSCN0333.JPG DSCN0364.JPG DSCN0368.JPG DSCN0397.JPG DSCN0399.JPG DSCN0405.JPG DSCN0444.JPG DSCN0491.JPG DSCN0496.JPG DSCN0501.JPG DSCN0522.JPG

 

"Szlachetna paczka"-podsumowanie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przyłączyła się do akcji „Szlachetnej Paczki” w roku 2017 organizowanej rokrocznie w okresie przedświątecznym, która ma pomóc osobom znajdującym się w biedzie, osobom które starają się wyjść z trudnych sytuacji, ale i takich, które potrzebują wsparcia. Wyrazy podziękowania dla strażaków, zaangażowanie oraz dyplom na ręce Komendanta Powiatowego przekazali organizatorzy akcji-wolontariusze z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej. Dzięki strażakom udało się zebrać środki pieniężne, które zostały przekazane wolontariuszom, by następnie mogły trafić do starszej, schorowanej, ale za to przesympatycznej Pani Danuty, która nie traci nadziei na „lepsze życie”, a zdana jest na „łaskę sąsiadów”… Cieszymy się, będąc jednocześnie pod wrażeniem, widząc uśmiech i łzy szczęścia na twarzach obdarowanej…
Pomoc w ramach akcji „Szlachetnej Paczki” otrzymały w tym roku 42 rodziny z naszego powiatu. Reasumując… - było to rekordowe… ponad 500 paczek.

Tekst: kpt. Marcin Oziębło KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: mgr Marta Młyńczak KP PSP Kazimierza Wielka

1.JPG 2.JPG

 

„Czad i ogień, obudź czujność”

15 grudnia 2017 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło wraz z D-cą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. Piotrem Łudzikiem w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym, z tragicznymi w skutkach wypadkami na terenie kraju, oraz w związku z ogólnopolską kampanią społeczno – informacyjną „Czad i ogień, obudź czujność” jak również „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” spotkał się z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Wielgusie apelując o upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym, tlenkiem węgla, innymi niebezpieczeństwami. Każdy z nas powinien wiedzieć, jak prawidłowo zareagować, aby móc się przed zagrożeniami uchronić, robiąc wszystko, żeby zminimalizować ryzyko i zapewnić bezpieczeństwo zarówno w szkole jak i w domach. Zwrócono uwagę na zapewnienie dzieciom właściwej opieki, nie pozostawianie małoletnich w domach, bez opieki dorosłych jak również rozpropagowanie informacji wśród dzieci i młodzieży. Korzystając z okazji wręczono kalendarze ścienne zachęcając tym samym do przekazania informacji dzieciom i młodzieży na temat konkursów organizowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego:

1.Indywidualny konkurs „Rebus z wyszukiwanką”

2.Indywidualny konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu zależy od Ciebie”

3.Klasowy konkurs na plakat „Potrafię alarmować straż pożarną”

4.Zespołowy konkurs na spot filmowy ”Żywioły i ludzie”

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło – KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Łudzik – KP PSP Kazimierza Wielka

DSC057811.JPG DSC057942.JPG DSC058025.JPG

 

14 grudnia 2017 r. Ćwiczenia zimowe

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG

Zdjęcia: kpt. Marcin Oziębło – KP PSP Kazimierza Wielka

 

Kampania społeczna „Czad i Ogień. Obudź czujność ” podczas zebrania Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP.

W dniu 6 grudnia br. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czarnocinie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Oddziału Powiatowego OSP RP w Kazimierzy Wielkiej dh Jan Nowak (Starosta Powiatu Kazimierskiego), Prezes Oddziału Gminnego OSP RP w Czarnocinie dh Maria Kasperek (Wójt Gminy Czarnocin), Komendant Gminny OSP RP w Czarnocinie dh Józef Cetnarski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Warszawa, a także Prezesi, Naczelnicy, członkowie OSP z terenu gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy z Panią sekretarz Agatą Wróbel.

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej reprezentował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP kpt. Marcin Żarek.

Podczas spotkania podsumowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2017 (m. in. dotacje dla jednostek OSP z środków rządowych, szkolenia dla druhów, ćwiczenia i zawody sportowo-pożarnicze) oraz zaproponowano plan działania na najbliższy rok. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP przedstawił statystyki wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP na terenie gminy, podsumował współpracę Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Ważnym punktem wystąpienia było przedstawienie zagadnień związanych z kampanią społeczną „Czad i Ogień. Obudź czujność ”. Kpt. Marcin Żarek przedstawił i scharakteryzował zagrożenia związane z sezonem grzewczym (m.in. pożary odkominowe, tlenek węgla) oraz zaprosił wszystkie jednostki OSP do aktywnego włączenia się w propagowanie w/w. kampanii. Wszyscy uczestnicy posiedzenia zadeklarowali chęć jeszcze lepszej współpracy w nadchodzącym 2018 roku.

Tekst: kpt. Marcin Żarek

Zdjęcia: Urząd Gminy Czarnocin

DSCN0240.JPG DSCN0242.JPG DSCN0245.JPG DSCN0247.JPG

 

Akcja edukacyjna "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny" – powiat kazimierski

8 grudnia 2017 roku strażacy z kazimierskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny" przeprowadzili prelekcję zorganizowaną dla uczniów klasy IV w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej. W trakcie spotkania tematem przewodnim były zagrożenia związane z trwającym okresem grzewczym. Omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia pożaru zarówno w domu, szkole i poza nią, oraz sposobach przeprowadzenia właściwej ewakuacji z zagrożonego obiektu. Strażacy wyjaśnili też czym jest tlenek węgla, jak powstaje, jakie śmiertelne niebezpieczeństwo grozi z jego strony, jakie są symptomy zatrucia a także jak postępować w przypadku podtrucia. Dodatkowo uczniom przypomniano numery alarmowe do służb ratowniczych, umiejętny sposób przekazywania zgłoszeń oraz sposób działania czujki tlenku węgla. Spotkanie cieszyło się wśród dzieci dużym zainteresowaniem co skutkowało aktywnością w zadawaniu wielu pytań.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: archiwum JRG Kazimierza Wielka

IMG_20171208_092004.jpg IMG_20171208_093104.jpg IMG_20171208_094255.jpg

 

STRAŻACY OSTRZEGAJĄ I APELUJĄ

6 grudnia 2017 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej w związku z ogólnopolską kampanią społeczno – informacyjną „Czad i ogień, obudź czujność” wystosował apel do parafian powiatu kazimierskiego do odczytania podczas mszy Świętych w kościołach na terenie powiatu kazimierskiego.

STRAŻACY OSTRZEGAJĄ I APELUJĄ

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym oraz zainaugurowaną ogólnopolską kampanią społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Czad i ogień. Obudź czujność!”, a także w związku z tragicznymi w skutkach wypadkami na terenie kraju Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu kazimierskiego o zachowanie szczególnej ostrożności podczas dogrzewania pomieszczeń urządzeniami elektrycznymi i gazowymi, a także z bezpieczeństwem pożarowym związanym z używaniem otwartego ognia. Chcemy zrobić wszystko, żeby zminimalizować ryzyko i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Dlatego pamiętajmy o obowiązku dokonywania okresowych przeglądów przewodów kominowych w celu uniknięcia zagrożeń związanych z powstaniem pożaru, w obliczu zagrożenia również zatrucia tlenkiem węgla. Czad (tlenek węgla) jest „cichym zabójcą” – jednym z pierwszych objawów zaczadzenia jest ból głowy. Powstaje on na skutek niecałkowitego spalania materiałów. Jest bezwonny i bezbarwny, w wyniku jego działania dochodzi do niedotlenienia organizmu. W zeszłym sezonie grzewczym z powodu czadu zmarło 61 osób, w tym już ponad 12. Aby prawidłowo rozpoznać zagrożenie czadem, potrzebujemy czujników tlenku węgla lub dymu. Każdy z nas w obliczu zagrożeń związanych z czadem bądź pożarem powinien wiedzieć, jak prawidłowo zareagować, aby móc się przed tymi niebezpieczeństwami uchronić. Zwracamy również uwagę na zapewnienie dzieciom właściwej opieki, nie pozostawianie małoletnich w domach, bez opieki dorosłych. Apelujemy o upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym co jest ogólnym celem kampanii.

czytanie_w_kosciele.JPG

 

1 grudnia 2017 r. Spotkanie Komendanta Powiatowego z druhami ochotnikami OSP z KSRG: Sędziszowice, Opatowiec, Kocina.

1 grudnia 2017 r. Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło spotkał się ze strażakami ochotnikami po przeprowadzonych inspekcjach gotowości operacyjnej. Dokonując wizytacji strażnic sprawdzono wykorzystanie dotacji zrealizowanych wydatków na cele bieżące i remontowe z dofinansowania OSP z KSRG w 2017 r. Tematami poruszanymi były również kwestie związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie tych że jednostek do działań ratowniczo-gaśniczych. Pojawiły się cele i propozycje planów zakupowych na zbliżający się 2018 r. Sprawdzono również warunki socjalno-bytowe strażaków ochotników.

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 7.JPG

 

30 listopada 2017 r. Otwarcie sali edukacyjnej "Ognik" oraz odprawa Komendanta Głównego PSP z kadrą kierowniczą woj. świętokrzyskiego

Zdjęcia: st. asp. Piotr Boksa KP PSP Kazimierza Wielka

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.jpg

 

Zakończenie szkolenia kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – powiat kazimierski

24 listopada 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, miało miejsce zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Głównym jego celem było przygotowanie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikiem spalinowym stanowiących wyposażenie jednostek OSP. Kursantom przekazano również podstawowe informacje dotyczące właściwej konserwacji oraz podstawowych napraw mających na celu utrzymanie w pełnej gotowości posiadany sprzęt. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone były przez pracowników Komendy Powiatowej oraz strażaków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej. Do egzaminu końcowego przed komisją powołaną przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach dopuszczono 12 druhów, którzy zaliczyli go z wynikiem pozytywnym. Wszystkim absolwentom gratulujemy uzyskania nowych kwalifikacji.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: źródło własne JRG Kazimierza Wielka

100_5634.JPG 100_5635.JPG SAM_1960.JPG SAM_1979.JPG SAM_1980.JPG SAM_1989.JPG SAM_1990.JPG

 

28 listopada 2017 "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny", "Czad i ogień obudź czujność"

28 listopada 2017 r. Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło oraz D-ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. Piotr Łudzik odbyli spotkanie z gronem nauczycielskim podczas Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej. Podczas wizyty przeprowadzono pogadankę z gronem pedagogicznym w ramach ogólnopolskich kampanii społecznych pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji-„Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, „Czad i ogień-obudź czujność”. W związku z trwającym sezonem grzewczym zwrócono szczególną uwagę na zagrożenia jakie niesie ze sobą tlenek węgla, dlatego też podczas prelekcji omówiono tematy zagrożeń związanych z:

- występowaniem czadu,

- możliwościami zastosowania czujek tlenku węgla,

- poruszono zagadnienia związane z właściwym postępowaniem w przypadku pożaru,

- omówiono również działania m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym bezpiecznych zasad ewakuacji.

Mamy nadzieję, że podczas wizyty przedstawicieli kazimierskiej Państwowej Straży Pożarnej wszystkim pedagogom cenne informacje z zasad bezpieczeństwa na długi czas pozostaną w pamięci i będą wskazówkami dla innych i być może przyczynią się one do uratowania bezcennego życia i zdrowia ludzkiego.

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG

 

Ćwiczenia na markecie „PSB MRÓWKA” w Kazimierzy Wielkiej – powiat kazimierski

W dniach 21-23 listopada 2017 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej wspólnie z wszystkimi jednostkami OSP wchodzącymi w skład Powiatowej Kompanii Odwodowej, uczestniczyli w nocnych ćwiczeniach taktyczno-bojowych na obiekcie marketu „PSB MRÓWKA” w Kazimierzy Wielkiej. Ćwiczenia te pozwoliły ratownikom ze wszystkich zmian służbowych oraz druhom ochotnikom uzyskać, informacje dotyczące charakterystyki obiektu, zagrożeń jakie mogą wystąpić na tego typu obiektach, rozmieszczeniem pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, rozmieszczeniem głównych zaworów odcinających media oraz ilością zabezpieczeń przeciwpożarowych znajdujących się na obiekcie. W części praktycznej udział wzięła jedna ze zmian służbowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej (zmiana 3) oraz trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG (OSP Skalbmierz, OSP Łękawa, OSP Sokolina), a ćwiczonym epizodem był pożar powstały w pomieszczeniu magazynowym z dwoma osobami podtrutymi gazami pożarowymi. Przećwiczony epizod pozwolił ratownikom doskonalić umiejętności dowodzenia, ewakuacji osób ze strefy niebezpiecznej, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Strażacy mieli również możliwość sprawdzenia podjazdu dla samochodów gaśniczych i specjalnych, rozstawienia podnośnika oraz rozpoznali możliwość zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych. Ćwiczenie praktyczne obserwowane były również pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby przez mł. bryg. Andrzeja Krupe pracownika komendy zajmującego się sprawami BHP. Dodatkowo w pierwszym dniu ćwiczeń tuż przed zamknięciem sklepu przedstawiciel zarządcy obiektu Pan Paweł Górecki (specjalista ds. BHP i inspektor ochrony ppoż.) przeprowadził dla pracowników zmiany popołudniowej praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: źródło własne JRG Kazimierza Wielka

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.JPG 6a.jpg 7.JPG 8.JPG 9.jpg

 

Zebranie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 22 listopada br. na sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania była „Ocena stopnia przygotowania poszczególnych jednostek powiatowych oraz gmin do okresu zimowego 2017-2018, określenie zagrożeń w okresie zimowym oraz ustalenie sposobów likwidacji ewentualnych skutków zagrożeń”.

Posiedzenie zwołał Starosta Kazimierski Jan Nowak, a uczestnikami byli:

- Zastępca Komendanta Powiatowego Policji wraz z Naczelnikiem Prewencji i Ruchu drogowego,

- Wójt Gminy Czarnocin,

- Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz,

- Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka,

- Pracownik Urzędu Gminy Bejsce,

- Pracownik Urzędu Gminy Opatowiec,

- Pracownik Powiatowego Zarządu Dróg,

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Powiatowy Lekarz Weterynarii,

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej,

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, pracownicy Starostwa Kazimierskiego.

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej reprezentował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP kpt. Marcin Żarek.

Omówiono przygotowanie poszczególnych instytucji i służb do nadchodzącego sezonu zimowego oraz zasady współpracy i koordynacji działań podczas wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych w okresie zimowym. Podczas wystąpień zwrócono uwagę między innymi na kwestię bezdomności, przejezdności dróg, zalegającego śniegu na dachach, pożarów odkominowych, przygotowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do sezonu zimowego. W celu sprawniejszej koordynacji działań przedstawiono numery kontaktowe osób odpowiedzialnych w poszczególnych instytucjach za wykonanie określonych zadań w sezonie zima 2017-2018.

Spotkanie zostało zorganizowane przez pracowników Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Kazimierskiego przy współudziale pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej.

Tekst: kpt. Marcin Żarek

Zdjęcia: ogn. Grzegorz Wójcik

SAM_1941.JPG SAM_1942.JPG SAM_1943.JPG SAM_1944.JPG

 

Narada Komendantów i Naczelników 16-17 listopada 2017 r.

1.JPG 2.JPG 3.JPG

Fot. KW PSP w Kielcach

 

Szkolenie kierowców-konserwatorów 21 listopada 2017 r.

W dniu 21 listopada b.r. w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej rozpoczęto szkolenie kierowców-konserwatorów, którego celem jest przygotowanie druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kazimierskiego do wykonywania zadań operatora sprzętu związanych z obsługą samochodów pożarniczych, obsługą i prawidłową eksploatacją innych urządzeń z silnikami spalinowymi takich jak motopompy, agregaty prądotwórcze, hydrauliczne i pneumatyczne zestawy ratownicze stanowiących wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego.

Otwarcia szkolenia dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło już na samym początku zwracając szczególną uwagę na istotną rolę jaką odgrywają strażacy ochotnicy podczas akcji, wspomagając bardzo często strażaków zawodowych, na trud i ich zaangażowanie jakie niosą na rzecz drugiego człowieka, często narażając swoje życie i zdrowie właśnie w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego, a także i dobytku. Komendant poruszył blok tematyczny związany z bezpieczeństwem i higieną pracy, co wiąże się z bezpieczeństwem podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, a to z kolei jest rzeczą fundamentalną, aby za każdym razem strażacy mogli wracać cali i bezpieczni do swoich rodzin, domów.

Na realizację programu szkolenia przewidziano 28 godzin lekcyjnych w tym 23 godziny dydaktyczne oraz 5 godzin przeznaczonych na egzamin w części praktycznej oraz teoretycznej.

Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym upoważnia do eksploatacji i obsługi sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

1.JPG

 

Z okazji Święta Niepodległości rusza Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP

- Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji.

MSWiA opracowało miniprzewodnik zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.

Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć każdy polski kibic. W miniprzewodniku są także opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m. in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy, jak ojciec mówi do Basi i co zrobimy… przez morze. Jest pełen tekst Mazurka Dąbrowskiego i nuty.

- Biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego pomogły przetrwać czasy rozbiorów. Oznaczają dla nas dumę i wolność. Jesteśmy do nich mocno przywiązani.Flaga i hymn są z nami we wszystkich ważnych chwilach. Szanujmy je. - dodał minister Mariusz Błaszczak.

 

Awans 11 listopada

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych z dniem 11 listopada Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach rozkazem personalnym nr 17/2017 nadał wyższy stopień służbowy-ogniomistrza będącemu na służbie-mł. ogniomistrzowi Arkadiuszowi Robak.

Uroczystego wręczenia decyzji w dniu 20 listopada b.r. dokonał Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło.

Zdjęcia: mł. asp. Arkadiusz Lewicki KP PSP Kazimierza Wielka

1.JPG 2.JPG

 

Szlachetna Paczka

paczka.JPG

 

Narada pionu kontrolno-rozpoznawczego 9-10 listopada 2017 r.

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG

 

Turniej piłki siatkowej strażaków na szczeblu okręgu III – powiat kazimierski

10 listopada 2017 roku w hali sportowej Kazimierskiego Ośrodka Sportowego odbył się zorganizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej turniej w piłkę siatkową strażaków na szczeblu okręgu III o puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. W turnieju udział wzięły 4 drużyny reprezentujące: KP PSP w Pińczowie, KP PSP we Włoszczowie, KM PSP Kielce (JRG 3 Kielce) oraz reprezentacja KP PSP w Kazimierzy Wielkiej. Celem rozgrywek było wyłonienie najlepszej drużyny z grupy drużyn startujących na szczeblu okręgu III. Po rozegraniu wszystkich meczy i podsumowaniu wyników kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I miejsce – KP PSP Pińczów,

II miejsce – KP PSP Kazimierza Wielka,

III miejsce – KP PSP Włoszczowa ,

IV miejsce – KM PSP Kielce (JRG 3 Kielce).

Drużyna JRG Pińczów zdobywając I miejsce zakwalifikowała się do rozgrywek finałowych.
Puchar dla najlepszej drużyny oraz dyplomy dla drużyn startujących wręczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Żarek, który w krótkim wystąpieniu pogratulował zwycięstwa drużynie z Pińczowa oraz podziękował wszystkim startującym drużynom za zaangażowanie i udział w przeprowadzonych rozgrywkach.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: źródło własne JRG Kazimierza Wielka

SAM_1904.JPG SAM_1907.JPG SAM_1909.JPG SAM_1911.JPG SAM_1912.JPG SAM_1915.JPG SAM_1919.JPG SAM_1922.JPG SAM_1925.JPG SAM_1927.JPG SAM_1932.JPG SAM_1934.JPG SAM_1937.JPG

 

Nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w uznaniu za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, wysoki poziom dyscypliny służbowej przyznał nagrody finansowe ze środków budżetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowanych na 2017 r. dla strażaków realizujących zadania służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany. Wręczenia stosownych decyzji w KP PSP Kazimierza Wielka dokonano w dniu 7 listopada b.r. podczas uroczystego apelu.

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło KP PSP Kazimierza Wielka

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG

 

Podsumowanie ćwiczeń powiatowych"EUFORIA 2017"

W dniu 6 listopada 2017 r. w budynku Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej odbyło się podsumowanie ćwiczeń powiatowych pod kryptonimem "EUFORIA 2017".

Przypomnijmy - ćwiczenia odbyły się w dniu 29 września 2017 roku na terenie gminy Kazimierza Wielka w następujących miejscowościach: Kazimierza Mała oraz Zagórzyce.

Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru Domu Weselnego ,,Euforia’’.

Łącznie w ćwiczeniach zaangażowanych było ponad 114 strażaków z terenu powiatu kazimierskiego oraz pluton OSP z WOO ,,Południe’’ z terenu powiatu buskiego.

Podsumowanie ćwiczeń składało się z dwóch części:

- przedstawienia oceny ćwiczeń, wniosków, uwag i spostrzeżeń przez zespół rozjemców,

-dyskusja i wymiana poglądów na tematy:

- organizacja ćwiczeń powiatowych, propozycje zmian itp.,

- przygotowanie sił i środków PSP oraz OSP do działań ratowniczo-gaśniczych,

- współpraca z służbami i podmiotami współdziałającymi (Policja, Pogotowie ratunkowe, Zespoły zarządzania kryzysowego, Nadzór budowlany).

Podsumowaniu przewodniczyli:

- bryg. Tomasz Bajerczak – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

- kpt. Marcin Oziębło – Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej.

- kpt. Ryszard Stańczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego w KW PSP Kielcach.

Głównym rozjemcą ćwiczeń był kpt. Mateusz Tarka – Zastępca Dowódcy JRG w Pińczowie. Całokształt ćwiczeń w zakresie organizacji, zabezpieczenia logistycznego, pozoracji stref roboczych oraz przygotowania JRG Kazimierza Wielka do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych został pozytywnie oceniony.

Na zakończenie spotkania Z-ca Komendanta Wojewódzkiego bryg. mgr inż. Tomasz Bajerczak zwrócił szczególną uwagę, aby cały czas utrzymywać dobrą współpracę z jednostkami OSP i służbami współdziałającymi na terenie powiatu.

Korzystając z okazji bryg. Bajerczak dokonał wizytacji w pomieszczeniach KP i JRG Kazimierza Wielka pozytywnie je oceniając.

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG

 
Więcej artykułów…