Get Adobe Flash player
Strona Główna Komenda


Jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej w powiecie kazimierskim jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, która wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej działa na podstawie regulaminu ustalonego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzonego przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

ozi1

Komendant Powiatowy PSP: kpt. mgr inż. poż. Marcin Oziębło
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel: (041) 35-21-119 wew. 201

zarek.jpg

Z-ca Komendanta Powiatowego PSP: kpt. mgr inż. poż. Marcin Żarek
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel: (041) 35-21-119 wew. 202

Komórkami organizacyjnymi komendy powiatowej są:

1) samodzielne stanowisko d/s kadrowych 
2) sekcja d/s kwatermistrzowsko-technicznych
3) samodzielne stanowisko d/s kontrolno-rozpoznawczych
4) stanowisko d/s finansów i organizacji pracy
5) jednostka ratowniczo-gaśnicza\
6) sekcja ds. operacyjnych


Stan zatrudnienia na dzień 2017-01-01 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej wynosi 49 etaty w tym 47 etatów funkcjonariuszy i 2 etaty pracowników cywilnych.

Ogólna charakterystyka

 

Od czasu powołania Państwowej Straży Pożarnej i rozszerzenia jej ustawowych zadań, odnotowujemy na obszarze chronionym systematyczny wzrost ilości zdarzeń i zagrożeń takich jak: pożary, zagrożenia chemiczne, ekologiczne, budowlane, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz miejscowe zagrożenia spowodowane klęskami żywiołowymi - gwałtowne i intensywne opady śniegu i deszczu, powodzie i lokalne podtopienia, huragany i bardzo silne wiatry. Należy zauważyć, że na obszarze powiatu kazimierskiego z uwagi na jego specyficzne położenie, usytuowanie szlaków komunikacyjnych i posiadaną infrastrukturę powstaje coraz więcej zdarzeń.
Centralne położenie Kazimierzy Wielkiej, a tym samym komendy Powiatowej PSP w powiecie kazimierskim sprawia, że dojazd jednostki taktycznej do akcji ratowniczej jest najkrótszy z możliwych. Ponad 40% powierzchni powiatu obejmuje czas dojazdu do 8 minut, 55% od 8 minut do 15 minut. Jedynie 5% stanowi strefa dojazdu 30 minut. Można zatem stwierdzić, iż Komenda Powiatowa PSP pozwala dotrzeć do potrzebujących w możliwie najkrótszym czasie, niosąc im potrzebną pomoc. Jednym z warunków wpływających na mobilność i szybkość podejmowanych działań ratowniczych jest wielkość i poziom zaplecza logistycznego jakim dysponuje Państwowa Straż Pożarna.


altalt