Get Adobe Flash player
Strona Główna Wydarzenia Wydarzenia Stop wypalaniu traw !

Stop wypalaniu traw !


Od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. W tej kwestii również w tym roku nic się nie zmieniło. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej mylnego. Rzeczywistość wskazuje że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które co gorsza niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

Za ponad 94% przyczyn wypalania traw odpowiedzialny jest człowiek. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Jest to jednak błędne myślenie, które czasami kończy się to tragedią. Wypalaniom traw często towarzyszy gwałtowny wiatr, który powoduje wymykanie się pożaru spod kontroli i przenoszenie się go np: na pobliskie lasy czy zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia, a także występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

CO ROKU W POŻARACH NA SKUTEK WYPALANIA TRAW GINĄ LUDZIE, W TYM PODPALACZE, PRZYPADKOWE OSOBY ORAZ STRAŻACY!!! NIE WARTO RYZYKOWAĆ – JEDNA NIEODPOWIEDZIALNA DECYZJA MOŻE BARDZO ŁATWO DOPROWADZIĆ DO UTRATY NIE TYLKO CAŁEGO SWOJEGO DOROBKU, ALE I... SAMEGO ŻYCIEW walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.).

PAMIĘTAJ WYPALANIE TRAW JEST NIE TYLKO NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!!!

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.